Ohjaus ja tuki

Omaopettajatoiminta. Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien koulutusohjelmiin on nimetty yksi tai useampi omaopettaja.

Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta ja sen tarkoituksena on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön sekä erityisesti omaan opiskelualaan.

Ohjaus- ja työelämäpalvelut palvelee opiskelijoita opintojen suunnitteluun, urasuunnitteluun, tutkinnon loppuunsaattamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyömme laitosten kanssa liittyy erityisesti opintojen ohjauksen ja tuutoroinnin kehittämiseen, opintoihin kuuluvan harjoittelun toteuttamiseen sekä koulutuksen työelämäyhteyksien lisäämiseen. Tarjoamme työnantajille kanavan välittää yliopiston eri yksiköille ja opiskelijoille tietoa työelämän ja eri toimialojen kehitysnäkymistä sekä avoimista työpaikoista. Tutkimus- ja selvitystoimintamme tuottaa säännöllisesti tietoa valmistuneiden työurista ja sijoittumisesta työelämään.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: ks. tiedekunnan verkkosivu

 

Ohjeita opiskelijalle

Kysymyksiä opintoasioissa:
Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.medicine(at)oulu.fi saat nopeimmin vastauksen kysymykseesi.

Läsnäolo opetuksessa:
Opintojakson ensimmäisellä luennolla tai opetuskerralla on syytä olla läsnä. Tällöin sovitaan opintojakson käytännöistä. Muutoin luennot ovat pääsääntöisesti (ellei toisin ole sovittu) vapaaehtoisia. Harjoituksissa vaaditaan 80 % läsnäolo.

Opinnoissa eteneminen:
Opiskelijan tulee opintoja suunnitellessaan huomioida opintojen etenemisjärjestys: yleisopinnot, perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Opintojaksolle osallistumisen edellytykset, kuten aikaisemmat opinnot, on kuvattu opinto-oppaassa.

Opintojaksolle ilmoittautuminen:
Opiskelijan tulee ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle WebOodissa ilmoittautumisaikana. Opintojaksolle voivat osallistua vain sille ilmoittautuneet opiskelijat.

Tenttiin ilmoittautuminen:
Opiskelijan tulee ilmoittautua jokaiseen tenttiin WebOodissa ilmoittautumisaikana. Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut tenttiin WebOodissa, ei hänen tenttiään arvioida.

Opintosuoritusten arviointi:
Opintosuoritusten arviointi suoritetaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut opintosuoritukset arvioitavakseen. Opintosuoritukset kirjataan WebOodiin koulutuksen lähipalvelupisteessä.

Yhteydenotot opettajiin:

Hoitotieteen opettajan tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.Opintojesi sujuvuuden ja opettajien työnorganisoinnin varmistamiseksi, toivomme sinun palauttavan opintosuoritukseesi liittyvän tehtävän/opinnäytetyösi lukukauden alussa tai vähintään kahta viikkoa ennen lukukauden loppumista. Näin varmistamme, että saat riittävästi ohjausta opintojesi tueksi.

 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018