Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista pääaineen / suuntautumisvaihtoehdon / tutkinto-ohjelman nimen perusteella.

Lukuvuoden 2018-19 opinto-oppaat löydät seuraavilla nimillä

  • LTK-Hoitotiede 2018 - 19
  • LTK-Terveyshallintotiede 2018 - 19
  • LTK-Terveystieteiden opettaja 2018 - 19

Kussakin oppaassa on kuvattu sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot. Koska kandiopinnot ovat identtiset kaikissa oppaissa, voit valita niistä aluksi pääaineesi mukaisen oppaan ("LTK-Hoitotiede" tai "LTK-Terveyshallintotiede"). Opinnot eriytyvät maisterivaiheessa. Terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon / maisteriohjelmaan keväällä 2019 valituiksi tulevat opiskelijat siirtyvät noudattamaan opinto-opasta "LTK-terveystieteiden opettaja". (Hakuohje ja valintaperusteet hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin 2018-19: ks. Haku suuntautumisvaihtoehtoihin).

Opinto-oppaisiin on liitetty tutkintorakenteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kandiohjelmalle ja kullekin maisteriohjelmalle on omat tutkintorakenteensa. Kandiopintojen 2018-19 HOPSin pohjaksi valitset pääaineen opinto-oppaasta löytyvän tutkintorakenteen Laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot, TtK 2018-19 (180 op). Tutkintojen sisältämät opinnot ja niiden ajoitus ilmenevät myös oheisista rakennekaavioista: 

 

RAKENNEKAAVIOT 2018-2019 

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden maisteri (TtM):

          Hoitotiede

          Terveyshallintotiede

          Terveystieteiden opettaja

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.6.2018