Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista pääaineen / suuntautumisvaihtoehdon / tutkinto-ohjelman nimen perusteella.

Lukuvuoden 2017 - 18 opinto-oppaat löydät seuraavilla nimillä

  • LTK - Hoitotiede 2017 - 18
  • LTK - Terveyshallintotiede 2017 - 18
  • LTK - Terveystieteiden opettaja 2017 - 18

Kussakin oppaassa on kuvattu sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot. Koska kandiopinnot ovat identtiset kaikissa oppaissa, voit valita niistä aluksi pääaineesi mukaisen oppaan ("LTK - Hoitotiede" tai "LTK - Terveyshallintotiede"). Opinnot eriytyvät maisterivaiheessa ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon / maisteriohjelmaan keväällä 2018 valituiksi tulevat opiskelijat siirtyvät noudattamaan opinto-opasta "LTK - terveystieteiden opettaja".

Uudet opinto-oppaat ovat voimassa 1.8.2017 alkaen, jolloin myös opintojaksojen lopulliset koodi- ja nimitiedot 2017-18 päivittyvät oppaisiin.

WebOodin opinto-oppaisiin on liitetty tutkintorakenteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kandiohjelmalle ja kullekin maisteriohjelmalle on omat tutkintorakenteensa. Kandiopintojen 2017-18 HOPSin pohjaksi valitset pääaineen opinto-oppaasta löytyvän tutkintorakenteen Laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot, TtK 2017-18 (180 op). 

Myös alla olevista pdf -muotoon laadituista rakennekaavioista näkee mitä opintoja tutkinto sisältää ja miten ne ajoittuvat.

RAKENNEKAAVIOT 2017 - 18

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden maisteri (TtM)

          Hoitotiede

          Terveyshallintotiede

          Terveystieteiden opettaja

Hakuohje ja valintakriteerit 2017-2018 hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin löytyvät täältä.  

Viimeksi päivitetty: 26.9.2017