Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista pääaineen / suuntautumisvaihtoehdon / tutkinto-ohjelman nimen perusteella.

Lukuvuoden 2017 - 18 opinto-oppaat löydät seuraavilla nimillä

  • LTK - Hoitotiede 2017 - 18
  • LTK - Terveyshallintotiede 2017 - 18
  • LTK - Terveystieteiden opettaja 2017 - 18

Kussakin oppaassa on kuvattu sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot. Koska kandiopinnot ovat identtiset kaikissa oppaissa, voit valita niistä aluksi pääaineesi mukaisen oppaan ("LTK - Hoitotiede" tai "LTK - Terveyshallintotiede"). Opinnot eriytyvät maisterivaiheessa ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon / maisteriohjelmaan keväällä 2018 valituiksi tulevat opiskelijat siirtyvät noudattamaan opinto-opasta "LTK - terveystieteiden opettaja".

Uudet opinto-oppaat ovat voimassa 1.8.2017 alkaen, jolloin myös opintojaksojen lopulliset koodi- ja nimitiedot 2017-18 päivittyvät oppaisiin.

WebOodin opinto-oppaisiin on liitetty tutkintorakenteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kandiohjelmalle ja kullekin maisteriohjelmalle on omat tutkintorakenteensa. Kandiopintojen 2017-18 HOPSin pohjaksi valitset pääaineen opinto-oppaasta löytyvän tutkintorakenteen Laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot, TtK 2017-18 (180 op). 

Myös alla olevista pdf -muotoon laadituista rakennekaavioista näkee mitä opintoja tutkinto sisältää ja miten ne ajoittuvat.

RAKENNEKAAVIOT 2017 - 18

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden maisteri (TtM)

          Hoitotiede

          Terveyshallintotiede

          Terveystieteiden opettaja

SIVUAINEOPINNOT

Sivuainevalintojen kautta voit erikoistua opinnoissa haluamaasi suuntaan. Sivuaineiksi soveltuvat kaikki yliopistotasoiset joko Oulun yliopiston, muiden yliopistojen tai avoimien yliopistojen tarjoamat vähintään 25op:n laajuiset opintokokonaisuudet, joiden katsot tukevan urasuunnitelmiasi ja asiantuntijuutesi kehittämistä. Terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon kuuluu pakollisina sivuaineopintoina kasvatustiede 25op TAI aikuiskasvatustiede 25 op (kandidaatin opinnot) JA hoitotieteen didaktiikka 35op (maisteriopinnot). Lisäinfoa sivuaineista löydät opinto-oppaista. Voit myös halutessasi keskustella omaopettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa opintojasi tukevista vaihtoehdoista. Oulun yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonnan löydät tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017