Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista pääaineen / suuntautumisvaihtoehdon / tutkinto-ohjelman nimen perusteella.

Lukuvuoden 2017-18 opinto-oppaat löydät seuraavilla nimillä

  • LTK-Hoitotiede 2017-18
  • LTK-Terveyshallintotiede 2017-18
  • LTK-Terveystieteiden opettaja 2017-18

Kussakin oppaassa on kuvattu sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinnot. Koska kandiopinnot ovat identtiset kaikissa oppaissa, voit valita niistä aluksi pääaineesi mukaisen oppaan ("LTK-Hoitotiede" tai "LTK-Terveyshallintotiede"). Opinnot eriytyvät maisterivaiheessa. Terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon / maisteriohjelmaan keväällä 2018 valituiksi tulevat opiskelijat siirtyvät noudattamaan opinto-opasta "LTK-terveystieteiden opettaja". (Hakuohje ja valintaperusteet hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin 2017-18: ks. Haku suuntautumisvaihtoehtoihin).

Opinto-oppaisiin on liitetty tutkintorakenteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kandiohjelmalle ja kullekin maisteriohjelmalle on omat tutkintorakenteensa. Kandiopintojen 2017-18 HOPSin pohjaksi valitset pääaineen opinto-oppaasta löytyvän tutkintorakenteen Laaja-alaiset terveystieteiden kandidaatin opinnot, TtK 2017-18 (180 op). Tutkintojen sisältämät opinnot ja niiden ajoitus ilmenevät myös oheisista rakennekaavioista: 

 

RAKENNEKAAVIOT 2017-2018

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden maisteri (TtM):

          Hoitotiede

          Terveyshallintotiede

          Terveystieteiden opettaja

 

RAKENNEKAAVIOT 2018-2019 

Terveystieteiden kandidaatti (TtK)

Terveystieteiden maisteri (TtM):

          Hoitotiede

          Terveyshallintotiede

          Terveystieteiden opettaja

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.2.2018