SensFor COST Action in Carpathians (Transylvania, Romania)

COST-verkoston tuloksena artikkelikokoelma ekosysteemipalveluista

Climate Research - julkaisusarjassa julkaistaan vuoden 2017 aikana koontiartikkelit Euroopan vuoristo- ja tunturialueiden ekosysteemipalvelujen tilasta ja hallinnasta.

Artikkelisarja koostaa yhteen COST Action ES1203 SensFor - hankkeen (2012-2016) aikana tehtyjen euroopanlaajuisten yhteistutkimusten tuloksia. COST Action - hankkeella koottiin tutkijoita Euroopan eri vuoristoalueilta kolmeen työryhmään ja näiden ryhmien tutkimukset julkaistaan nyt kahdentoista artikkelin Special Issuena. Julkaisun ovat toimittaneet Oslon yliopiston professorit FE Wielgolaski ja NC Stenseth.

Nelivuotinen COST Action -rahoitus SensFor-hankkeelle ( Resilience in SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change) kattoi paitsi työryhmien kokoontumiset myös julkaisusarjan Open Access - kustannukset. Yli sadan tutkijan (23 Euroopan eri maasta) yhteistä tutkimushanketta koordinoitiin Oulun yliopiston Thule-instituutissa.

Useimmissa julkaisun artikkeleissa on mukana kirjoittajina Oulun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoita. Oulun yliopiston Ympäristöhallinnan antropologian dosentti Simo Sarkki  on pääkirjoittajana kahdessa julkaisun artikkelissa ja mukana useissa muissa. Hankkeessa koostettuja tuloksia on julkaistu myös muissa tieteellisissä sarjoissa, kuten Sustainability Science ja Regional Environmental Change.

Lisätietoa ja jo julkaistuja artikkeleita löytyy Climate Research - julkaisusarjan sivulta: http://www.int-res.com/journals/cr/cr-specials/sensfor/

Jouko Inkeröinen
COST Action ES1203 SensFor Grant Manager / projektipäällikkö
http://www.sensforcost.eu

Viimeksi päivitetty: 8.2.2017