asiakastuki (at) oulu.fi
  puh 0294 483 124

  mobiilituki (at) oulu.fi
  puh 0294 483 164

  neuvonta (at) oulu.fi
  puh 0294 483 080

  Tietohallinto
  PL 7600
  90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
KOIVUN SÄHKÖPOSTI

ohjeet > sähköposti > procmail

Postilaatikon automaattinen järjestely Procmail - ohjelmalla Unix - koneissa


Procmailin avulla voit lajitella postejasi kansiohin erilaisten sääntöjen avulla. 

Luo hakemisto .procmail kotihakemistosi alle: (sama toimii myös koivussa)

paju> mkdir .procmail

Hae valmis .procmailrc tiedosto http://www.oulu.fi/atkk/ohjeet/mail/procmailrc
ja laita se kotihakemistosi alle.

paju> mv procmailrc ~/.procmailrc

Tee itsellesi (tai muuta vanhaa) /forward/tunnuksesi - tiedostoa jotta procmail olisi tulevasta postistasi tietoinen esimerkin mukaisesti - tarkista että kaikki lainaus- ja heittomerkit tulevat samalla tavalla kun esimerkissä, siten että USER= sanan jälkeen tulee oma käyttäjätunnuksesi. Esimerkiksi käyttäjällä iippo /forward/iippo olisi tämän näköinen: 

"|IFS=' ' ; exec /usr/local/bin/procmail USER=iippo" 

Kun muutat postiasetuksia, tarkasta että postisi toimivat vielä muutosten teon jälkeenkin. Tämän voit todeta lähettämällä itsellesi postia. Tarkista että postisi saapuu perille ehjänä.

.procmail - hakemistosta löydät lokitiedoston josta procmailin tekemät lajittelupäätökset voi tarkistaa.

Postin lajittelu.

Muokkaa .procmailrc - tiedostoa lisäämällä lajittelusäännöt

# Add your own filtering recipies here!

kohdan alapuolelle.

Säännöt kirjoitetaan seuraavasti: Ensimmäisellä rivillä on kaksi kaksoispistettä. Toinen rivi alkaa tähdellä joka on merkki siitä että sääntö alkaa.

^FROM ja ^TO ovat erikoisia hakuavaimia joiden perusteella haettavaa merkkojonoa etsitään kaikista ko. kentistä ja niiden synonyymeistä. Myös tavallista hakuvavainta voidaan käyttää, mutta siinä haettava kenttä lopetetaan pisteeseen ennen haettavaa lausetta. Kolmas rivi kriteerissä kertoo mitä tehdään kun kriteeri sopii tulevaan sähköpostiin - jos rivillä annetaan tiedosto, posti talletetaan tiedostoon ja jos ensimmäinen kirjain on !, posti uudelleenlähetetään perässä annettuun osoitteeseen. Jos samaan kriteeriin liittyy useampia toimintaohjeita, ne voidaan laittaa kaarisulkeisiin. Lisää esimerkkejä saa kirjoittamalla :

man procmailex

Esimerkki 1. Kaikki sähköpostit joiden lähettäjän osoite sisältää aol.com:n, poistetaan.

::
* ^FROMaol.com
/dev/null

Esimerkki 2. Lähettäjäosoitteita voi samaan sääntöön sisällyttää useita sulkumerkkien sisään | merkillä erotettuna.

::
* ^FROM.*(bestcheapstuff.com|aol.com)
/dev/null

Esimerkki 3. Kaikki sähköpostit joiden From - kentässä esiintyy sana "tieli" talletetaan kansioon tieli-lista mail - hakemistossa.

::
* ^From.*tieli
tieli-lista

Esimerkki 4. Kaikki sähköpostit jotka tulevat Oulun yliopistolaisilta ja otsikot sisältävät sanan "kissa" lähetetään edelleen osoitteeseen kissat@oulu.fi ja säilötään kopio kotihakemiston alla mail - hakemistossa kansiossa kissat-lista .

::
* ^From.*oulu.fi
* ^Subject.*kissa
{

:0 c
! kissat@oulu.fi

:0
kissat-lista
}

Esimerkki 5. Jos sähköpostin koko ylittää 100kilotavua, siirretään se isot - kansioon.

:0
* $ B ?? > 100000
isot

Esimerkki 6. Jos haluat jättää tietyistä osoitteista tulevat postit käsittelemättä (= jättää ne INBOXiin), voit käyttää seuraavanlaista esimerkkiä.

:0:
* ^FROM.*(osoite1@jossain.tuolla|osoite2@jossain.muualla)
${DEFAULT}

Esimerkki 7. Jos posti ei ole minulle, niin kenelle sitten?? Siirretään kaikki posti joka ei ole suoraan minulle tulossa potential_spam - kansioon.

:0:
* ! ^TOiippo@.*oulu.fi 
* ! ^TOetunimi.sukunimi 
potential_spam

Huom! Tämä sääntö kannattaa laittaa vasta aivan viimeiseksi, kun kaikki mahdolliset postituslistat ja muut isommalle ryhmälle lähettävät instanssit on otettu huomioon!!! (Näissähän usein on niin että vastaanottajana on ryhmä).
 

Jos ongelmia ilmenee, katso lisäohjeita käsikirjan sivuilta (man procmail, man procmailex) tai ota yhteyttä ATK-keskuksen asiakasneuvontaan!

Erinäisiä procmailvinkkejä ja ohjeita löytyy mm. seuraavista linkeistä:

http://pm-doc.sourceforge.net/pm-tips.html - Procmail - dokumentointiprojekti
http://www.uwasa.fi/~ts/info/proctips.html - Timo's procmail tips and recipes
http://www.oulu.fi/tietohallitno/tietoturva/sisalto/yllapito/windows/win-user/index.html#Spam
- yleistietoa, sekä ohjeita Windows - ympäristöön