[Yliopiston pääsivustolle]

P2P-käyttäjien liikenteelle kaistanhallintaa

 

 

P2P-tiedostonjakosovellusten nykykäyttö on vastoin yliopiston tarkoitusperiä

P2P-tiedostonjakosovellusten käyttö yliopiston verkossa on kiellettyä, koska niiden käyttötapa ja tarkoitus rikkoo verkon käyttösääntöjä. Pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi on osoittautunut tekijänoikeuksia loukkaavan aineiston levitys, jota yliopisto ei voi tukea. Lisäksi, P2P-levitykseen osallistuvat työasemat toimivat luvattomasti yliopiston verkon palvelimina ja P2P-tiedostonjakosovellusten käyttö vaarantaa työaseman tietoaineistoturvallisuutta, sillä työaseman muutkin tiedostot voivat olla vahingossa jaossa.


Verkon ylläpidosta vastaavan tietohallinnon kielteinen kanta P2P:n käyttöön on tiedotettu aiemminkin.

 

Kaistanhallinta koskee P2P-tiedostonjakajan kaikkea liikennettä

 

Yliopisto on vastuussa verkostaan, siten myös velvollinen ja oikeutettu puuttumaan käytössä havaittuihin ongelmiin ja lainvastaisuuksiin. P2P-tiedostonjakajan ei-toivottua liikennettä rajoitetaan automaattisesti kaistanhallinnan avulla.

 

Kun liittymällä todetaan P2P-tiedostonjakosovelluksen käyttö, liittymän kaikki liikenne siirretään jaetulle kapealle liikennekaistalle. Siirrosta ei tule ilmoitusta käyttäjälle. Liittymä poistetaan hitaalta kaistalta 60 min kuluttua, mutta mikäli P2P-tiedostonjakosovelluksen käyttö jatkuu, liikenne siirretään jaetulle kapealle kaistalle uudestaan.

 

P2P-tiedostonjakosovelluksia ovat muun muassa, Direct Connect, BitTorrent ja Kazaa. Skype ei ole luokiteltu tiedostonjakosovellukseksi P2P-tekniikasta huolimatta.

 

Ennen kaistanhallinnan käyttöönottoa P2P-tiedostonjako nopeilla DSL-kotiliittymillä oli lisääntynyt niin, että se oli loppukesästä 2004 suurin yliopiston verkkoliikenteen aiheuttaja.

 

Seurantaa ja ohjausta kehitetään tarvetta vastaavasti

 

Tietohallinto seuraa yliopiston liikennöintitarpeita ja liikenneprofiilin kehittymistä sekä muokkaa liikenteenohjausmenettelyitä tarvittaessa edelleen. Tavoitteena on mahdollistaa joustava ja yliopiston toimintaa tukeva tietoliikenne.

 


Asiaa koskevat yhteydenotot: tietoturva-asiatoulu.fi

7.9.2004 / KR

2.12.2004 / MR