Valinnaiset opinnot

Ohjeet vapaavalintaisten kurssien valintaan sähkötekniikan kandidaatin tutkinnossa

 

Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia kursseja vähintään sellainen opintopistemäärä, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 opintopistettä täyttyy. Tyypillisesti tämä on noin 10 op. Koulutusohjelmaan liittyvä alan harjoittelu (vähintään 2 kk) voidaan myös lukea valinnaisiksi opinnoiksi 3 op:n laajuisesti.

Vapaavalintaisiksi kursseiksi hyväksytään

1. Hyväksi luetut kurssit, jotka eivät korvaa pakollisia opintoja

 • vaihto-opiskelussa suoritetut kurssit
 • aikaisemmat opinnot muissa korkeakouluissa
 • armeijan johtamisopinnot
 • sekä muut vastaavat kurssit

2. Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit huomioiden päällekkäisyydet muiden kurssien asiasisältöjen kanssa

 • esimerkiksi matematiikan kurssien päällekkäisyydet

Eräitä suositeltavia kursseja vapaavalintaisiksi kursseiksi:

 • 521015A Harjoittelu
 • 780122P Kemian perustyöt
 • 555280P Projektitoiminnan peruskurssi
 • 555282A Projektinhallinta
 • 761112P Fysiikan maailmankuva
 • 410015Y Tieteenfilosofia

 

Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä opintoneuvoja Maritta Juvaniin.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016