Diplomityö ja valmistuminen

Diplomityö muodostaa tärkeän osan diplomi-insinöörin opinnoista. Sen tehtävänä on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen insinöörityöhön, joten sen tekemisessä ohjauksen osuus on pienempi kuin sitä edeltäneissä opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknillisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseisen tehtävän alalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia tehtävän ratkaisemiseen.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista, jonka pdf-versio löytyy alta.

1.1.2013 alkaen diplomityöt tehdään sähköisinä eGraduina, tutustu Oulun yliopiston Laturiohjeistukseen. Liitteenä alla myös sähkötekniikan tutkinto-ohjelman eGraduprosessiohje sekä diplomityön nimiölehtipohjat. Lisätietoja yliopiston kirjaston sivuilla.

Diplomi-insinöörin tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte

521011S Kypsyysnäytteen tekemisestä tenttiakvaariossa sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Valmistumiseen liittyviä lomakkeita:

Tiivistelmälomake

Todistuksen nouto

TEK:in kysely tekniikan aloilta valmistuville

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa n. 5-6 viikkoa ennen suunniteltua valmistumista.

Hakemusten käsittelyaikataulu keväällä 2018

Viimeksi päivitetty: 24.5.2018