Kandivaiheen Harjoittelu 521015A

Harjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija alaan ja työelämään. Kandivaiheen harjoittelu todennetaan oheisella kaavakkeella, joka palautetaan Tietotalon opintotoimistoon. Harjoittelun laajuus on 3 op (2kk).

Harjoitteluvaatimukset

Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. 3 opintopistettä vastaa 2 kuukauden harjoittelua. Kuitenkin on suositeltavaa, että opiskelija mahdollisuuksiensa mukaan pyrkii hankkimaan enemmän harjoittelukokemusta, joskaan sitä ei sisällytetä opintopisteinä tutkintovaatimuksiin.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, kieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä työskentely työntekijän asemassa millä tahansa tekniikan alalla. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua oman alan teollisuuden ja laitosten tutkimus-, kehitys- ja käyttölaboratorioissa. Perusvaatimuksena on, että harjoittelu on suoritettava työpaikassa, jossa harjoittelua ohjaa insinööritutkinnon suorittanut henkilö.
Käytännöllisen harjoittelun teknisenä päämääränä on antaa yleisnäkemys alasta, jolla harjoittelija tutkinnon suoritettuaan tulee työskentelemään, ja tukea ja edistää teoreettista opiskelua.
Opiskelijoille suositellaan osallistumista vuosittain järjestettäviin  työelämävalmennustilaisuuksiin.  Näitä tarjoaa yliopiston koulutuspalvelut yhteistyössä tiedekuntien ja  Tekniikan akateemisten liiton  kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan opiskelun ajankohtaista-sivuilla ja yliopiston opiskelijauutiskirjeissä.

Harjoittelukirja

Harjoittelukirja vaaditaan yhdestä, vähintään 2 kuukautta kestävästä harjoittelusta, ja siitä on saatava arvosana "hyväksytty". Harjoittelukirja laaditaan tutkinto-ohjelman lomakkeelle ja siihen liitetään oikeaksi todistettu kopio työtodistuksesta.
Harjoittelukirja liitteineen palautetaan Tietotalon opintotoimistoon (TS 110-114). Harjoittelukirjan hyväksyy tutkinto-ohjelman määräämä tarkastaja.

Vaihtoehtoisesti 521018A Harjoittelu, 5 op  

Alla olevista tiedostoista löydät harjoittelukirjan lomakkeen sekä informaatiota ainejärjestö- ja luottamustoiminnasta osana työharjoittelua

 

Viimeksi päivitetty: 23.11.2017