Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päätyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Tekniikan kandidaatintyö on suppeahko selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa.

Kandidaatintyön seminaari

Kandidaatintyön seminaari on pakollinen osa kandidaatintyötä. Seminaarissa kandidaatintyön tehneet opiskelijat esittelevät oman työnsä kanssaopiskelijoille. Tarkemmat ohjeet esityksistä kandidaatintyön kirjoitusohjeessa.

Ilmottautumiset seminaarin esitykseen kahta viikkoa ennen sähköpostilla jari.hannu@oulu.fi . Yleisön ei tarvitse ilmottautua seminaariin. Jos opiskelijan täytyy valmistua aikaisemmin ja seminaariaika on liian myöhään, opiskelijan täytyy sopia erillinen seminaariaika.

Syksyn toinen seminaari järjestetään keskiviikkona 15.12.2017 klo 10:15 alkaen.

Kevään 2018 seminaarit 

25.1 klo 8:15-10:00
22.2 klo 8:15-10:00
22.3 klo 8:15-10:00
26.4 klo 8:15-10:00
10.5 klo 8:15-10:00

Kandintyön osat

Sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa on erilaisia tapoja kandidaatintyön tekemiseksi. Vuonna 2011 ja sen jälkeen aloittaneilla on käytössä itsenäiset kandidaatintyöt.  Ennen vuotta 2011 aloittaneiden on mahdollista tehdä ns. nippukandi, jossa dokumentoidaan kahden isohkon harjoitustyön*  tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi mutta he voivat tehdä kandidaatintyönsä vaihtoehtoisesti tutkielmamuotoisena. Heidän opetussuunnitelmassaan kandidaatintyöhön kuuluneet opintojaksot* on kuitenkin suoritettava esim. valinnaisina opintoina.

* Tietoliikennetekniikka: 521365A Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut 3,5 op + 521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 4,5 op

* Muut: 521024A Ohjelmoitava elektroniikka 5 op + 521433A Analogiatekniikan työt 3 op

Itsenäisen tutkielmamuotoisen kandidaatintyön aiheita on tutkimusaloittain tarjolla Optiman työtilassa Sähkötekniikan Kandintyöt.

Sähköinen kandidaatintyö

Oulun yliopiston opinnäytetyöt käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti, opiskelija painattaa vain itselleen tarvitsemansa kirjat. Ohjaajan tarkastuksen ja luvan antamisen jälkeen jälkeen valmis kandidaatintyö syötetään Laturi-järjestelmään sähköisessä muodossa.

Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Tekniikan kandidaatiksi valmistuminen

  1. Opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen suorittaminen
  2. Kandintyön / sen osana olevien suunnittelukurssien sekä Tekniikan viestintä -kurssin suorittaminen
  3. Kandintyön dokumentointi (kts ohje  lomakkeissa vasemmalla)
  4. Kirjallisen kypsyysnäytteen antaminen
  5. Tutkinnon anominen OSAT- järjestelmässä

Tutkintotodistuksen haun ja myöntämisen aikataulu 2017-2018

Kandipalautetta, kiitos!

 

12.9. pidetyn kandidaatintyöinfon materiaali:

Kandidaatintyö.pdf

 

Viimeksi päivitetty: 23.1.2018