Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluku

Hakuvaiheessa laadit opintosuunnitelman partneriyliopiston tiedossa olevan tarjonnan perusteella. Suunnitelmaa voi joustavasti muuttaa paikan päällä vaihtokohteessa. Palattuasi opinnot voidaan sisällyttää tutkintoosi kahdella tavalla, joko sisällyttämällä niitä HOPSiisi valinnaisiin opintoihin tai hyväksilukemalla kurssikohtaisesti, kts

Hyväksiluku/AHOT

Kummassakin tapauksessa on tärkeää toimittaa virallisen opintosuoritusrekisterin lisäksi osastolle arvioitavaksi mahdollisimman paljon kurssitietoa: kuvaus, tietoja työmäärästä ellei ole ECTS-pisteitä, kirjallisuuslistat, luentorunko, omia harjoitustöitäsi ynnä muuta oleellista.
 

Viimeksi päivitetty: 29.4.2015