Kesäopinnot

Oulun yliopistossa järjestetään kesällä paljon sekä varsinaista opetusta että tenttejä. Kannattaa hyödyntää koko yliopiston tarjonta esimerkiksi opiskelemalla sivuaineita kesällä. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamat psykologian 25 op:n kokonaisuus ja kasvatustieteiden 25 op:n kokonaisuus soveltuvat hyvin tietojenkäsittelytieteilijöille.

Kesäopetus 2017

Lähiopetusta annetaan touko-kesäkuussa seuraavilla kursseilla:

  • Johdatus ohjelmointiin
  • Olio-ohjelmointi
  • Ohjelmiston rakentaminen (jatkuu elokuulle)

Katso lisää tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kesäopinnoista.

Kesätentit 2017

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kesätenttipäivät ovat la 17.6., la 1.7. ja la 22.7.

Harjoitustöiden yms. palautusmahdollisuuksia kesällä 2017

Harjoitustöiden ja vastaavien palauttamiseksi kesällä ole yhteydessä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Huomaa, että palautuspäivän on oltava viimeistään 31.7., jotta suoritus voidaan kirjata lukuvuoden 2016-2017 opinnoiksi.

Viimeksi päivitetty: 26.6.2017