Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman (TOL) sekä kansainvälisten maisteriohjelmien Master's Degree Programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D) ja European Masters Programme in Software Engineering (EMSE) yhteinen koulutuksen johtosäännön 3§:n tarkoittamaa tutkinto-ohjelmatoimikunta koostuu kahdesta elimestä:

  1. opetuksen kehittämistyöryhmä (OKTR), jonka tehtävänä on 3 §:n mukaisesti tukea tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön toimintaa ja vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä, sekä
  2. opinnäytteiden arviointiryhmä (OAR), jonka tehtävänä on 16 §:n mukaisesti arvostella pro gradu -tutkielmat ja lisensiatintutkimukset.

Viimeksi päivitetty: 13.8.2016