Opinnäytteiden arviointiryhmä (OAR)

Tietojenkäsittelytieteiden opinnäytteiden arviointiryhmän (OAR) tehtävänä on Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 16 §:n mukaisesti arvostella lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu -tutkielmat. Arvostelussa se noudattaa opetuksen kehittämistyöryhmän päättämiä periaatteita.

Kokoonpano 1.9.2016 alkaen

Henrik Hedberg, puheenjohtaja
Jouni Markkula
Netta Iivari
Piiastiina Tikka
Opiskelijajäsen (Blanko nimeää vuosittain)
Heli Alatalo, sihteeri (ei äänivaltaa)

Seppo Pahnila, varajäsen
Arto Lanamäki, varajäsen
Pasi Karppinen, varajäsen

Kokousaikataulu syksy 2017

Diploma Application
Deadline
(Faculty)

Deadline
for Theses

Deadline
for Evaluations

Meeting Date

Master's Thesis
Seminar
Presentation

Diploma Available
(Faculty)

Mon, Sep 18, 2017 Fri, Oct 6, 2017
by 1200h
Mon, Oct 9, 2017
by 1200h
Tue, Oct 10, 2017 Fri, Oct 13, 2017 Thu, Oct 26, 2017
Mon, Oct 16, 2017 Fri, Nov 3, 2017
by 1200h
Mon, Nov 6, 2017
by 1200h
Tue, Nov 7, 2017 Fri, Nov 10, 2017 Thu, Nov 23, 2017
Mon, Nov 13, 2017 Mon, Nov 27, 2017
by 1200h
Tue, Nov 28, 2017
by 1200h
Thu, Nov 30, 2017 Fri, Dec 1, 2017 Mon Dec 18, 2017

 

Viimeksi päivitetty: 8.9.2017