Harjoittelijan rekrytointi

Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkaa opiskelijoille mihin aikaan vuodesta tahansa. Käytännössä pääosa harjoittelusta toteutuu kesäkuukausina, jolloin se opiskelun järjestelyjen kannalta on helpointa. Harjoittelupaikkaa voi tarjota valtakunnallisen Aarresaari-portaalin kautta. Aarresaaren kautta tarjotut työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat näkyvät Oulun yliopiston ilmoitusnäkymässä.

Yliopisto voi tukea tutkintoon sisältyvää harjoittelua myöntämällä opiskelijalle harjoittelutuen, jolla korvataan osa harjoittelijan palkkaamisesta työnantajalle aiheutuvista palkkakustannuksista. Tuen suuruus on 1600 €/opiskelija (vuonna 2017) ja harjoittelun tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Opiskelija hakee harjoittelutukea ja se maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä.

Harjoittelun ajalta työnantajan on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai (jos työehtosopimusta ei ole) vähintään Kelan määrittelemää palkansaajan työssäoloehdon täyttävää palkkaa 1187 €/kk (vuonna 2017). Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan. Yliopiston, työnantajan ja opiskelijan välillä allekirjoitetaan harjoittelusopimus. 

Harjoittelun sopimus- ja palautelomakkeet löytyvät täältä.

Tyyli-hankkeessa työnantajien, opiskelijoiden ja kuuden yliopiston yhteistyönä syntynyt harjoitteluopas on valmistunut joulukuussa 2016. "Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa" -opas sisältää suosituksia harjoitteluiden ja muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin. Sähköisesti julkaistu opas on ladattavissa tästä: http://urly.fi/HFZ

Harjoittelupaikkatarjoukset:
harjoittelupaikkailmoitukset opiskelijoillemme voit jättää Aarresaari-verkoston lomakkeella. Sen kautta voit kohdentaa paikan suoraan Oulun yliopistolle.
Vapaamuotoiset yhteistyöpyynnöt ja tiedustelut voit lähettää osoitteeseen yritysyhteistyo(at)oulu.fi.


Lisätietoja:
Suunnitelija Tari Rantasuo
0294 487455
etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 23.12.2016