Opinnäyte- ja projektiyhteistyö

Kauttamme voit saada opinnäyte- tai projektityöntekijän kehittämään ratkaisuja organisaatiosi haasteisiin.


Esimerkkejä yhteistyömuodoista:


Harjoitus- tai projektityössä opiskelijat voivat tarkastella kurssiinsa liittyvä teemaa yhdessä tai useammassa yrityksessä. Opiskelijat voivat esimerkiksi käydä haastattelemassa yrityksiä ja kirjoittaa lyhyen raportin.  Työ voi myös käsitellä jotain käytännön ongelmaa, johon opiskelija tai opiskelijaryhmä etsii ratkaisua.


Kandidaatintutkielma: Kandintyö voi olla esimerkiksi kirjallisuustutkimus tietystä aiheesta tai pienimuotoinen empiirinen tutkimus.


Pro gradu -tutkielma, tutkielmaopinnot, diplomityö: Maisteriopintojen lopputyö on itsenäisesti tehtävä tieteellinen tutkielma, jonka opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käyttäen oppialansa tutkimusmenetelmiä sekä tuoreimpia alan lähteitä ja tutkimuksia.


Yhteydenotot:
yritysyhteistyo(at)oulu.fi
 

Viimeksi päivitetty: 8.10.2012