Harjoittelu

Tarvitsetko työpaikallesi uutta osaamista ja tuoretta näkökulmaa? Rekrytoi yliopistoharjoittelija, kotimainen tai kansainvälinen osaaja!

Oulun yliopistossa löytyy osaajia kymmenestä tiedekunnasta: humanistisilta, luonnontieteellisiltä, kasvatustieteellisiltä, teknillisiltä, taloustieteellisiltä ja lääketieteellisiltä aloilta. Yliopiston tiedekunnat ja koulutusalat löytyvät täältä. Englanninkielisiä maisteriohjelmia on kauppatieteiden, tekniikan, tietojenkäsittelyn, luonnontieteiden, lääketieteen sekä kasvatustieteen koulutusaloilla. Maisteriohjelmien opiskelijoilla on pohjatutkintona vähintään alempi korkeakoulututkinto ja suurella osalla myös työkokemusta kotimaastaan.

Useimpien koulutusohjelmien opintoihin kuuluu 2 - 3 kk harjoittelua pakollisena tai vapaavalintaisena. Yliopistoharjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoihin liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelusta tarkempia tietoja antavat tutkinto-ohjelmien harjoittelun yhteyshenkilöt.

Opiskelijoilla on alansa uusimpia perustietoja ja intoa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Harjoittelija tuo osaamisensa organisaation käyttöön ja samalla oppii käytännössä. Työnantajille harjoitteluyhteistyö on keino tutustua halutun koulutusalan osaajiin ja osallistua oman toimialansa asiantuntijatyövoiman koulutukseen. Moni työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä aiempien harjoittelukokemusten perusteella.

Lue lisää harjoittelijan rekrytoinnista ja yliopiston myöntämästä harjoittelutuesta täältä.

Yhteydenotot:

Mikäli haluat tarjota harjoittelupaikkaa opiskelijoillemme, voit jättää ilmoituksen Aarresaari-verkoston lomakkeella. Sen kautta voit kohdentaa paikan suoraan Oulun yliopistolle.
Vapaamuotoiset yhteistyöpyynnöt ja tiedustelut voit lähettää osoitteeseen yritysyhteistyo(at)oulu.fi.

Linkkejä:

Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa: suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin – opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle”
Kansainvälinen Oulu (pdf) – Kansainvälisiä koulutusohjelmia ja työnantajayhteistyötä Oulun yliopistossa ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa
beglobal.fi – Kansainvälistä osaamista korkeakouluista
Korkeakouluosaajat.fi – Korkeakoulujen tuottama opiskelijarekrytoinnin tietopalvelu työnantajille
Kulttuurikoutsaus - Palvelusta saat kulttuurivalmennusta organisaatiotasi kiinnostavasta kohdemaasta

Viimeksi päivitetty: 23.12.2016