Hakeminen DIA-valinnassa

Oulun yliopistossa teknisiä tieteitä voi opiskella kahdessa tiedekunnassa:

 • Teknillisessä tiedekunnassa (arkkitehtuurin, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat)
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa (tietotekniikan ja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmat)
 • Oulun yliopiston teknillistieteelliseen koulutusalaan kuuluvien diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan DIA-yhteisvalinnan kautta. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan kuuluvan Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinta tapahtuu valtakunnallisen tietojenkäsittelytieteen valintayhteistyön kautta.

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin on 14.3. – 28.3.2018

 

Vuoden 2017 vloggaaja Roni Back kävi Studia-messuilla tutustumassa tekniikan alaan ja jututtamassa diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijoita. Millaista tekniikan opiskelu on käytännössä? Kestääkö vappu 2 viikkoa? Miltä työmarkkinat näyttävät teekkareista?

Katso video >

 

 

 

 

Millaista diplomi-insinööriopiskelu OIKEASTI on?!

Ks. video: https://www.youtube.com/watch?v=2qS7T1yUUIw&utm_source=some&utm_medium=v....

Tiedote: Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta uudistuu vaiheittain vuosina 2019–2020

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 2.6.2018 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung –tutkinnon viimeistään keväällä 2018 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. Keväällä 2018 valmistuvien EB- ja IB-hakijoiden tulee toimittaa alustava arvosanailmoitus (EB) tai "predicted grades" -arvosanat (IB) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä ja lopulliset arvosanansa 13.7.2018 klo 15.00 mennessä (valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes lopulliset arvosanat on toimitettu).
 • Hakukeväänä valmistuvat vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittavat toimittavat kopion tutkintotodistuksestaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 2.6.2018 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
 • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita koskee pohjoismainen sopimus).
 • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien esittelyt löydät Koulutustarjonta-sivulta.

Ulkomaisen tutkinnon suorittaneet:

 • Hakijoiden on osallistuttava DIA-valinnan valintakokeisiin. Jos hakija ei suorita vaadittuja kokeita, hänen hakemuksensa hylätään. Valinta suoritetaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidosta.

Suomen kielen taidon osoittaminen:

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistus on jokin seuraavista:

 • Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon todistus, taso 4-5 uudella asteikolla, taso 6 vanhalla asteikolla
 • Ylioppilastutkinnossa suoritettu hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä tai toisena kielenä
 • Hyväksytty arvosana suomessa äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa
 • Korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja sen yhteydessä suoritettu opinnäyte ja kypsyysnäyte suomeksi
 • Hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe)

Hakijan, joka on saanut ylioppilaskirjoituksissa vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur keskipitkässä suomessa tai arvosanan magna cum laude approbatur pitkässä suomessa, ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta suomen kielen taidosta.

Lisätietoja Opetushallituksen kielitutkinnoista saat www-sivuilta: www.oph.fi > Yleiset kielitutkinnot.

 

Viimeksi päivitetty: 1.3.2018