Hakeminen tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan