DIA-hakuopas

Hakukelpoisuus

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2018 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 2.6.2018 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
  • EB-, IB- tai Reifeprüfung –tutkinnon viimeistään keväällä 2018 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. Keväällä 2018 valmistuvien EB- ja IB-hakijoiden tulee toimittaa alustava arvosanailmoitus (EB) tai "predicted grades" -arvosanat (IB) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä ja lopulliset arvosanansa 13.7.2018 klo 15.00 mennessä (valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes lopulliset arvosanat on toimitettu).
  • Hakukeväänä valmistuvat vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittavat toimittavat kopion tutkintotodistuksestaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 2.6.2018 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita koskee pohjoismainen sopimus).
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.

DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kotisivu www.dia.fi

Linkki DIA-hakuoppaaseen

Viimeksi päivitetty: 8.1.2018