Opinnot

Oulun yliopistossa voi opiskella teknisiä tieteitä kolmessa tiedekunnassa: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, Teknillisessä tiedekunnassa ja Arkkitehtuurin tiedekunnassa.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi suorittaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon kahdessa koulutusohjelmassa:

Lisäksi Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon

Teknillisen  tiedekunnan koulutusalat ovat:

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Arkkitehtuurin tiedekunnan

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on120 opintopistettä ja suoritusaika 2 vuotta.

Lisätietoa tutkinnon suorittamisajoista

 

Oulun yliopistossa on myös kuusi teknillistieteellistä kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan kuuluu niistä kaksi:

Lisäksi Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi opiskella tietojenkäsittelytieteiden kansainvälisessä maisteriohjelmassa:

 

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa  Oulun yliopiston tohtorikoulussa UniOGS.

Lisätietoa tekniikan alan jatko-opinnoista

Viimeksi päivitetty: 30.6.2016