Opinnot

Oulun yliopistossa voi opiskella teknisiä tieteitä kolmessa tiedekunnassa: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, Teknillisessä tiedekunnassa ja Arkkitehtuurin tiedekunnassa.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi suorittaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon kahdessa tutkinto-ohjelmassa:

Lisäksi Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon

Teknillisen  tiedekunnan koulutusalat ovat:

Arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Arkkitehtuurin tiedekunnan

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on120 opintopistettä ja suoritusaika 2 vuotta.

Lisätietoa tutkinnon suorittamisajoista

Alla tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat:

 
Oulun yliopistossa on myös muita kansainvälisiä maisteriohjelmia, joissa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa  Oulun yliopiston tohtorikoulussa UniOGS.

Lisätietoa tekniikan alan jatko-opinnoista

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017