ICT-muuntokoulutus

ICT-muuntokoulutus/ ICT Retraining Programme

Opintojen aloitus

ICT-muuuntokoulutus johtaa diplomi-insinöörin tai filosofian maisterin tutkintoon. Opintojen aloitukseen liittyvät infotilaisuudet ovat yhteisiä kaikille koulutusalan uusille maisteriohjelman ja/tai tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Tässä tilaisuudessa tapaat omaopettajan ja opintoneuvojan (suunnittelija) ja lisäksi tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoilla tapahtumaan sisältyy myös HOPS-ohjaus. Seuraavassa taulukossa on esitetty ICT-muuntokoulutuksen koulutusalakohtaiset startit syksyllä 2018 maisteriohjelmittain.

Maisteriohjelma

Pvm ja aika

Paikka

Tietotekniikka

pe 31.08. klo 15.00 - 17.00

sali L10 (esitys diat)

Tietojenkäsittelytiede

ma 03.09. klo 8.30 - 11.00

(Uusien opiskelijoiden vastaanotto (tutkinto-ohjelma))

ke 05.09. klo 14.00 - 16.00

(Tutkinto-ohjelman infotilaisuus ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen )

sali L2

 

kokoontuminen salissa L2 ja sieltä siirtyminen yhdessä mikrohalliin

Tuotantotalous

 

ma 03.09. klo 15.15 - 17.00

 

TUTA- Studiem (TF433)

  TF433 on tuotantotalouden tutkimusyksikön tila, joka löytyy Tekniikan kadun varresta 4. kerroksesta (hissin vieressä portaikko)

(etäyhteyslinkki lähetetään sähköpostitse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi ICT-muuntokoulutettavat voivat halutessaan osallistua tutkinto-ohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston järjestämiin orientaatioviikon tapahtumiin. Tarkempaa tietoa löydät taulukosta koulutusalan linkeistä. Infotilaisuudet järjestetään Linnanmaan kampuksella.

Opintojen ohjaus ja tuki

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille.

 • tietojenkäsittelytiede: Fanny Vainionpää
 • tietotekniikka: Riku Hietaniemi
 • tuotantotalous: Jukka Majava

Opintoneuvonnan yleisissä asioissa (ilmoittautuminen, TE-lomakkeet, suoritusmerkinnät, valmistuminen, OY:n kurssitarjonta, lukujärjestys jne.) voit kääntyä koulutuksen lähipalveluiden puoleen joko vierailemalla lähipalvelupisteessä tai lähettämällä palvelupyynnön.

ICT-muuntokoulutuksen suunnittelija (ICT-muuntokoulutettavien opintoneuvoja) vastaa yhteistyöyliopistojen kurssitarjonnan päivityksestä sekä yhteistyöyliopistossa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon. Lisäksi hän opastaa omaopettajia HOPS:n tarkastukseen liittyvissä asioissa. Yhteyden opintoneuvojaan saat lähettämällä viestiä osoitteeseen eija.forsberg(at)oulu.fi. 

HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)

eHOPS:n laaditaan tutkintorakenteisiin, joiden nimet alkavat tekstillä"ICT-muuntokoulutus..." HOPS-rakenteet pohjautuvat alla esitettyihin opintojen rakennekaavioihin. Lisää tietoa opinnoista löytyy tutkinto-ohjelmakohtaisilta sivuilta. HOPS- suunnittelu aloitetaan infotilaisuuden (tietojenkäsittelytiede ke 5.9.) yhteydessä. Alustava HOPS lähetetään omaopettajalle tarkastettavaksi/hyväksyttäväksi 30.9. mennessä.

 • tietojenkäsittelytiede
  • opintojen rakennekaavio (FM_tietojenkäsittelytieteet_2018-2019- versio2)
  • valitaan opintosuunnista joko ohjelmistotuotanto (Software Engineering), tai tietojärjestelmät (Information Systems), näistä kahdesta suositellaan ohjelmistotuotantoa
  • tietojenkäsittelytieteden ICT-muuntokoulutettavat voivat sisällyttää valinnaisiin opintoihin (optional courses) myös 0 - 30 op yhteistyöyliopiston tarjonnasta
 • tietotekniikka
  • opintojen rakennekaavio
  • tietotekniikan ICT-muuntokoulutettavat valitsevat yhteistyöyliopistojen tarjonnasta opintojen rakennekaaviossa mainitut kurssit
 • tuotantotalous
  • opintojen rakennekaavio
  • tuotantotalouden ICT-muuntokoulutettavat valitsevat  35 - 40 op yhteistyöyliopistojen suosittelemasta (neuvoteltu) tarjonnasta
  • tuotantotalouden opiskelijoiden opinnot starttaavat avoimen yliopiston kurssilla ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi 30.8. Tuotantotalouden ICT-muuntokoulutettaville tuotantotalouden 25 op verkko-opinnot ovat maksuttomia ja ilmoittautuminen tapahtuu eri linkin kautta (ei opintopolusta). Linkin ilmoittautumiseen löydät Oulun yliopiston sivulta "Maksuton avoin yliopisto-opetus".

Opintojaksot ja tentit

Tietoa opintojaksoista ja tenteistä löydät täältä weboodi.oulu.fi.

Lue lisää Oulun yliopiston tenttikäytänteistä Tentit-sivustolta.


Yhteistyöyliopistojen kurssit

Yhteistyöyliopistoja ovat : Aalto-,  Jyväskylän-, Lappeenrannan teknillinen -, Tampereen teknillinen-, Vaasan - ja Turun yliopisto sekä FiTech . Kurssit ovat pääosin etänä suoritettavia muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Kurssitarjonnasta käy ilmi soveltuvuus etäopiskeluuna  ja minkä maisteriohjelman ICT-muuntokoulutettavilla se on valittavissa. Valitut kurssit tulee kirjata eHOPS:n (= sopimus tutkinnon vähimmäisvaatimuksista). Yhteistyöyliopistoissa suoritettavat kurssit ovat opiskelijalle maksuttomia mikäli ne sisältyvät tutkintoon. Näiden kurssien suoritus aloitetaan aikaisintaan 1. vuoden 2. periodissa.

Mikäli opiskelija haluaa korvata tutkinnossaan pakollisen opintojakson  yhteistyoyliopistojen opinnoilla, tulee hänen liittää AHOT-hakemukseen lausunto ko. opintojakson vastuuopettajalta hyväksiluvusta.

Muualla suoritetut opinnot

Yhteistyöyliopistoissa suoritetut kurssit sisällytetään valinnaisiin opintoihin AHOT-käytänteen avulla eHOPS-rakenteissa esiintyviä opintojaksokoodeja käyttäen. Tarkempi ohje julkaistaan syksyn aikana.

Pakollisten kurssien korvaaminen tutkinnossa

Korvaukseen ajateltujen aiempien opintojen tulee olla ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia.

Mikäli opiskelija haluaa korvata tutkintorakenteessa pakollisen kurssin, niin se tapahtuu tutkinto-ohjelman käytänteiden mukaisesti

 • tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmissa ohjeistus löytyy tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan "Hyväksilukeminen"-sivulta 
 • tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat tekevät ehdotelman eHOPS-pohjaan ja lähettävät HOPS:n ICT-opintoneuvojalle tarkastettavaksi, liitteeksi erilliseen sähköpostiin laitetaan myös opintojaksokuvaukset. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei voida sisällyttää ylempään tutkintoon. Opintojen tulee olla ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia, ja 1.8.2015 jälkeen suoritettuja. Tuotantotalouden, avoimessa yliopistossa, lukuvuonna 2014 - 2015 suoritettu kokonaisuus vastaa sisällöltään nykyistä kokonaisuutta.

Oulun yliopistossa suoritetut opinnot linkittyvät suoraan eHOPS:n mikäli ne vastaavat HOPS:n kursseja sisällöltään eli alkuperäisen opintojakson koodi on sama kuin HOPS:ssa. Tällöin opiskelijan ei tarvitse suorittaa samaa kurssia enää uudestaan. Opetussuunnitelmauudistuksessa vuonna 2015 opintojaksot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan muuttuneet eivätkä vastaa välttämättä nykyisten opintojaksojen sisältöjä.

Viimeksi päivitetty: 21.9.2018