DIA-hakuopas

Hakukelpoisuus

Yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2017 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka ovat 3.6.2017 mennessä suorittaneet ylioppilastutkinnon (sininen todistus)
  • EB-, IB- tai Reifeprüfung –tutkinnon viimeistään vuonna 2017 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. Tutkintotodistuksen kopio toimitettava Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Vuoden 2017 keväällä valmistuvien tulee toimittaa koulun antama todistus tutkintoon osallistumisesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Lisäksi oikeaksi todistettu kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa myöhemmin siihen yliopistoon, josta vastaanottaa opiskelupaikan.
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään 3-vuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 3.6.2017 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus hhttp://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopim...
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.

DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kotisivu www.dia.fi

Linkki DIA-hakuoppaaseen

Viimeksi päivitetty: 23.2.2017