ERASMUS+ Eurooppaan

TST:n tietotekniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat löytävät tietoa Erasmus-vaihto-opintomahdollisuuksistaan täältä ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat täältä.

TTK:n opiskelijoiden ohjeet hakemisesta Erasmus-vaihtoon löytyvät alta.

Sivun lopussa on vaihdosta palanneelle TTK:n opiskelijalle ohje "Oletko juuri palannut vaihdosta?" eli ohjeet SoleMOVE-raportointiin ja sähköiseen AHOT-prosessiin (vaihto-opintojen hyväksilukemiseen) OSAT-järjestelmässä.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

tietotekniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat löytävät tietoa Erasmus-vaihto-opintomahdollisuuksistaan täältä ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat täältä.

TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN

konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden sekä kemian opiskelijoiden ohjeet hakemisesta Erasmus-vaihtoon lukuvuodeksi 2017-2018 (vaihdossa syksy/koko lukuvuosi/kevät) löytyvät alta.

HOX! OLETKO JUURI PALANNUT VAIHDOSTA?

Tämän sivun lopussa on vaihdosta palanneelle ohje "Oletko juuri palannut vaihdosta?" eli ohjeet SoleMOVE-raportointiin ja vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen eli AHOT-prosessiin.

 

Erasmus+ vaihtoon hakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, varsinainen haku keväällä (haku vaihtoon seuraavaksi syyslukukaudeksi / koko lukuvuodeksi / seuraavaksi kevääksi) ja rästihaku syksyllä (syksyn rästihaussa haetaan Erasmus-vaihtoon vain saman lukuvuoden kevääksi). Hakuprosessi on kaksivaiheinen: Ensin haetaan "vaihtarin statusta" Oulun yliopiston SoleMOVE -järjestelmässä ja vasta sitten varsinaiseen kohteeseen sen hakuprosessin ja hakuaikataulun mukaisesti. Myös opiskelu kohteessa tapahtuu sen lukuvuosiaikataulun mukaisesti.

Syksyn 2017 Erasmus+ -rästihaun 1. vaihe  eli "hae hakijaksi"-vaihe, Erasmus-vaihtoon lukuvuoden 17-18 kevääksi 2018 on aukeaa pe 15.9.2017 ja päättyy pe 29.9.2017 klo 23:59. Haettavissa on varsinaisessa haussa vapaaksi jääneet TTK:n Erasmus+ -vaihtopaikat (listattu alla).

Lue alla olevat ohjeet tarkasti!

Lisää tietoa vaihto-opinnoista:

Yhteystiedot

  • TTK:n vaihto-opintoja koordinoi koulutussuunnittelija (kv-koordinaattori) Marita Puikkonen, huone PR111, puh. 0294 482309, email Study.Technology(ät)oulu.fi.

 

ERASMUS+ -vaihto-ohjelma

Eurooppaan suuntautuvien Erasmus+ -vaihto-opintojen kesto on yksi lukukausi (vähintään 3 kk) tai lukuvuosi (enintään 12 kk), so. vaihtoon (opiskelemaan tai harjoittelemaan) voi mennä yht. 12 kuukaudeksi kandi-, di-/maisteri- tai tohtoriopintojen aikana (= max. 12 kk/tutkintotaso). Yleisimmmin vaihdon kesto on yksi kohdeyliopiston lukukausi.

Vaihtoon hakevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yksi vuosi (60 op) oman alan yliopisto-­opintoja ennen vaihtoa. TTK:n yleissuositus on että opintoja on kaksi vuotta eli hakuvaiheessa vähintään 120 op koossa. Maisterivaiheessa vaihtoon aikovan tulee suorittaa kanditutkintonsa valmiiksi ennen vaihtoa (vaihtoon voi hakea tietysti jo ennen kandiksi valmistumista, kunhan vain kanditutkinto on saatu vaihdon alkaessa). Valintaperusteina vaihtoon pääsemiselle ovat myös toteuttamiskelpoinen ja hyväksytty vaihto-opintosuunnitelma, hyvä aikaisempi opintomenestys ja riittävä kielitaito (yleensä vähintään CEFR-taso B2 englannin kielessä).

Kaikki vaihdon aikana suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi opiskelijan tutkintoon siten, että vaihdossa suoritettavat opinnot voidaan sellaisinaan liittää osaksi Oulun yliopistossa suoritettavaa tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Tämän takia vaihto-opintosuunnitelma (Learning Agreement) on hyväksytettävä tutkinto-ohjelman opinto­neuvojalla, omaopettajalla tai tiedekunnan kv-koordinaattorilla jo vaihtoa suunniteltaessa; ja mikäli vaihdon aikana suunnitelmaan tulee muutoksia, myös ne pitää hyväksyttää vastaavasti. Lisäksi kannattaa suunnitella vaihtojakso myös omaan HOPS:iin jo kun ensimmäisen kerran edes harkitsee vaihtoon lähtemistä.

Vaihto-opiskelijan edellytetään suorittavan vaihtokorkeakoulussa normaalia Oulun yliopiston lukukautta tai -vuotta vastaavat opinnot eli 30 tai 60 op. Vaihto-opiskelija ilmoittautuu Oulun yliopistoon läsnäolevaksi vaihdon ajaksi, jotta hänellä on voimassa oleva opinto-oikeus vaihto-opinnoilleen.

Kohteen hyväksyttyä hakijan Erasmus-vaihtoon hän saa hakemalla Erasmus-apurahan vaihto-opintojen rahoittamista tukemaan. Lisäksi vaihto-opiskelua varten saa opintotukea normaalein ehdoin, mistä tarkempia tietoja antaa Kela.

Lukuvuodeksi 2017-2018 haettavissa olevat Erasmus+ -hakukohteet tutkinto-ohjelmittain

Vaihtokohteet löytyvät  SoleMOVE:sta hakusanoilla Erasmus+ / Faculty of Technology ja lista kulloinkin haettavissa olevista TTK:n Erasmus+ kohteista löytyy tältä sivulta ylempää. Kysy kv-koordinaattorilta kohteiden yksityiskohtaisista tiedoista (tarkat paikkamäärät, tarkempi tutkinto-ohjelmakohtainen opintoala, opetuskielet, mahdolliset erityisvaatimukset, yms.).  Kuhunkin vaihtokohteeseen on avoinna 1-5 paikkaa kevään haussa, ja syksyllä, seuraavalle kevätlukukaudelle vaihtoon haettaessa kevään hausta jäljelle jääneet paikat.

Paikat haetaan ja jaetaan pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmittain/yhdistelmittäin: Jos vaihtokohteen kanssa tehty sopimus on esim. ympäristötekniikkaan (so. johonkin sen opintosuuntaan), niin kohteeseen hakevat ensisijaisesti ympin opiskelijat; mutta jos ko. kohteen paikkoja jää käyttämättä, niin sinne voi lähteä joku muukin, vaikkapa konetekniikan opiskelija, jos kohteen kurssitarjonta sopii (hyväksytään!) hänen kotimaiseen tutkinto-ohjelmaansa ja myös kohdeyliopistokin hyväksyy "väärän alan" opiskelijan. Kemian kohteet ovat tällä hetkellä vain kemian opiskelijoiden haettavissa. Huom. lopullisesta kohteeseen hyväksymisestä päättää aina kohdeyliopisto.

Erasmus+ -vaihtosopimusten opintoalat määritellään SoleMOVE:ssa ns. ISCED-koodeilla (= EU Subject Area codes):   041- Business and Administration ja 071- Engineering and Engineering Trades -alkuiset koodit ovat relevanteinpia TTK:n tekniikan koulutusaloilla (= KOTA subject area 89) ja 0531- Chemistry kemiassa (= KOTA subject area 87). Oulun yliopiston ja sen tiedekuntien Erasmus+ koodi on "SF OULU01".

 

Oletko juuri palannut vaihdosta? Tässä ohjeita:

 

1  ERASMUS+

Mitä tapahtuu Erasmus-vaihdon jälkeen:

Toimita Oulun yliopiston kv-yksikölle SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä heidän vaatimansa dokumentit ja palautteet jne. Tämä on tärkeää Erasmus-apurahan takia! Toimitettavia dokumentteja tms. ovat molemmissa yliopistoissa allekirjoittu ja leimattu toteutunut Learning Agreement/Changes to the LA, vaihtoyliopistosta saatu allekirjoitettu Letter of Confirmation, josta ilmenee vaihdon kesto ja lopullinen virallinen Transcript of Records, sekä sähköinen palaute järjestelmässä vaihto-opiskelusta.

Hyväksiluetuta kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon):  Ota yhteyttä tiedekuntasi kv-koodinaattoriin tms. (= lähetä viesti osoitteeseen Study.Technology(at)oulu.fi) vaihdossa suorittamiesi opintojen ahotointia eli hyväksilukemista varten. Ahotointia varten tarvitset virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä.

Ahotointi/hyväksilukeminen = vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla.

 

2  NORDTEK (vaihtoon haetaan Teknillisen tiedekunnan kautta)

NORDTEK on pohjoismaisten teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien opiskelijavaihtoverkosto. Ohjelman kautta voi suorittaa osan tutkinnostasi toisessa pohjoismaisessa yliopistossa. Opiskeluaika on yleensä lukukausi tai lukuvuosi. Lisätietoja teknillisen tiedekunnan sivulta.

Mitä tapahtuu Nordtek-vaihdon jälkeen:

Raportoi/liitä vaaditut vaihtodokumentit Oulun yliopiston kv-yksikölle SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä sekä toimita Teknilliseen tiedekuntaan (Nordtek-koordinaattori Outi Simille) hänen vaatimansa dokumentit ja raportit jne.

Hyväksiluetuta kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon):  Ota yhteyttä tiedekuntasi kv-koodinaattoriin tms. (= lähetä viesti osoitteeseen Study.Technology(at)oulu.fi) vaihdossa suorittamiesi opintojen ahotointia eli hyväksilukemista varten. Ahotointia varten tarvitset virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä.

Ahotointi/hyväksilukeminen = vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla.

 

3 KAHDENVÄLINEN (vaihtoon haetaan yliopiston kv-yksikön kautta)

KAHDENVÄLINEN vaihto tarkoittaa muihin vaihto-ohjelmiin kuin ERASMUS- tai NORDTEK kuuluvia Euroopan ulkopuolella sijaitsevia Oulun yliopiston partneriyliopistoja, joihin haku on kaksi kertaa vuodessa (tammikuussa ja syyskuussa). Kaukovaihtoon voi hakea esim. Venäjälle, Australiaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin,  Kiinaan, Singaporeen, Japaniin tai Meksikoon. Lisätietoja kv-yksikön sivuilta.

Mitä tapahtuu 2-välisen kaukovaihdon jälkeen:

Toimita Oulun yliopiston kv-yksikölle SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä heidän vaatimansa dokumentit ja palautteet jne.

Hyväksiluetuta kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon):  Ota yhteyttä tiedekuntasi kv-koodinaattoriin tms. (= lähetä viesti osoitteeseen Study.Technology(at)oulu.fi) vaihdossa suorittamiesi opintojen ahotointia eli hyväksilukemista varten. Ahotointia varten tarvitset virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä.

Ahotointi/hyväksilukeminen = vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla.

 

Viimeksi päivitetty: 24.11.2017