NORDTEK Pohjoismaihin


NORDTEK on pohjoismaisten yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen opiskelijavaihtoverkosto. Teknillisen tiedekunnan sekä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan teknillisen koulutusalan opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan toisessa pohjoismaisessa yliopistossa. Opiskeluaika on yleensä lukukausi tai lukuvuosi.

Valintaperusteet ja haku

Teknillisen koulutusalan opiskelijalla tulee olla hakuvaiheessa vähintään 60 op. (kandidaatin tutkinnon opintoja) tai 120 op. (maisterivaiheen opintoja). Valintaperusteina ovat toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma, opintomenestys ja riittävä kielitaito.

Hakuaika on kahdesti vuodessa. Kevätlukukaudeksi 2018 hakevien haku aukeaa SoleMovessa 15.9. ja päättyy 29.9.2017. SoleMovessa tehtävän hakemuksen lisäksi hakemusasiakirjat (hakulomake, kv-opintosuoritusote ja oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan hyväksymä opintosuunnitelma)  toimitetaan teknillisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen (kansliaan) suunnittelija Outi Simille, jolta saa hakulomakkeita ja lisätietoja, puh. 0294 482004, sähköposti Outi.Simi(at)oulu.fi.

Yhteistyöyliopistot

Ruotsissa

Norjassa

Tanskassa

Islannissa


Rahoitus

Vaihto-opiskelua varten saa opintotukea normaalein ehdoin. Lisäksi voi hakea Nordplus-stipendiä, joka on 1150 euroa/lukukausi. Stipendin lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen, jonka suuruus on 330 euroa.

Teknillisen tiedekunnan opiskelijat (tuotantotalouden, konetekniikan, prosessitekniikan ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmissa) voivat hakea teknillisen tiedekunnan apurahaa NORDTEK-verkoston partneriyliopistoissa suoritettavia vaihto-opintoja varten, mikäli rahoitus ei järjesty NORDTEK-verkoston apurahalla. Apurahoja on molemmissa tapauksissa vain rajoitettu määrä.

Teknillisen tiedekunnan apurahan saamisen edellytykset ovat samat kuin NORDTEK-stipendissä, ks. alla opintosuoritukset ja niiden vastaavuudet ja NORDTEK, travel scholarships for students: Conditions. Teknillisen tiedekunnan apurahaa haettaessa opiskelija on velvollinen toimittamaan tiedekunnalle apurahahakemuksen mukana vastaanottavan yliopiston kirjallisen vahvistuksen vaihtopaikasta (hyväksymiskirjeen) ja vaihtojakson päätyttyä vaihtokorkeakoulun opintosuoritusotteen sekä kirjallisen vaihtoraportin.   


Opintosuoritukset ja niiden vastaavuus

Opinnot on suunniteltava jo ennen vaihtoa yhteistyössä oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan kanssa siten, että ne sellaisinaan voidaan liittää osaksi Oulun yliopistossa suoritettavaa tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa.

Stipendiaattien edellytetään suorittavan vaihtokorkeakoulussa normaalia lukukautta tai -vuotta vastaavat opinnot eli 30 tai 60 op.

Lisätietoa: www.nordtek.net

Mitä tapahtuu Nordtek-vaihdon jälkeen

Toimita Oulun yliopiston kv-yksikölle (viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä) SoleMOVE:een ja tiedekuntaan (Nordtek-koordinaattori Outi Simille) näiden vaatimat dokumentit ja raportit jne. Ota yhteyttä tiedekuntasi kv-koodinaattoriin tms. vaihdossa suorittamiesi opintojen hyväksilukemista varten Transcript of Records vaihtoyliopistostasi sekä valmiiksi täyttämäsi AHOT 1A-lomake. Hyväksiluetuta niillä vaihdossa suorittamasi oman alan opinnot Oodiin (opintojen sisällyttäminen tutkintoon). Huom. vaihdossa suoritettujen kielikurssien hyväksiluennan hoitaa Täydentävien opintojen keskuksen Kieli- ja viestintäkoulutuksen yksikkö (KVK).

 

Viimeksi päivitetty: 12.9.2017