Tutkimusyhteisöt

Keihäänkärki- ja kehittämistiimit

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on organisoitunut kuuteen tutkimusyhteisöön. Tutkimusyhteisöissä on keihäänkärki- ja kehittämistiimejä. Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, sekä muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Tutkimusyhteisöiden tiimeissä ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajojen ylittäviä tutkimusaiheita ja suunnittelemme niihin projektiaihioita.

1. Teräksen valmistus ja käyttö (Professori Timo Fabritius)

 • Kehittyneet ruostumattomat teräkset ja niiden käyttö
 • Kehittyneet lujat hiiliteräkset ja niiden käyttö
 • Fysikaalinen simulointi ja numeerinen mallinnus
 • Pelkistysmetallurgia
 • Metallurgisen koksin valmistus ja ominasuudet

2. Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit (Professori Mirja Illikainen)

 • Teollisuuden sivuvirtojen prosessointi ja hyödyntäminen
 • Uudet, kestävän kehityksen mukaiset sideaineet
 • Haitallisten aineiden stabilointi
 • Geopolymeerit ja hybridimateriaalit
 • Epäorgaaniset mikro- ja nanopartikkelit

3. Biotalous; biomateriaalit ja biokemikaalit (Professori Juha Tanskanen)

 • Biojalostus ja –kemikaalit
 • Biohiilituotteet
 • Korkean lisäarvon biotuotteet
 • Komposiitit
 • Biotalous ja ICT

4. Automaatio; prosessi-, kone- ja rakennusalan automaatio (Professori Kauko Leiviskä)

 • Säätö- ja systeemitekniikan menetelmäkehitys
 • Energia-alan automaatio
 • Valvomosuunnittelu
 • Koneautomaatio ja –diagnostiikka
 • Rakentamisen ja kaivostoiminnan automaatio ja robotiikka
 • Teollisuusprosessien automaatio

5. Ympäristö, kestävä tuotanto ja cleantech-innovaatiot (Professori Riitta Keiski)

 • Katalyysi prosessi- ja ympäristöteknologiana ja puhdas energia
 • Erotustekniikat, vesien käsittely ja päästöjen hallinta
 • Vesivarojen hallinta sekä kestävä kasvu
 • Ympäristö- ja kemiantekniikan laskennalliset ja analyyttiset menetelmät
 • Kestävä kaivannaisteollisuus

6. Suunnittelu ja tuotteistaminen (Professori Harri Haapasalo)

 • Tuotehallinta
 • Epäorgaaniset materiaalit, kiertotalous ja tuotteistaminen
 • Biotalous ja tuotteistaminen
 • Terästeknologia ja tuotteistaminen
 • Moottorit ja kuljetusvälineet

Viimeksi päivitetty: 8.3.2017