WCE - Master's Programme in Wireless Communications Engineering

Mitä?

WCE-ohjelmasta valmistuneet omaavat langattomien ja langallisten tietoliikenneverkkoteknologioiden uusimman tietämyksen, sekä järjestelmien toteutuksessa tarvittavat signaalinkäsittelyn, radiotekniikan, elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelun menetelmät.

Valmistuneet pystyvät erityisasiantuntijoina mm. R&D –tehtävissä soveltamaan tietämystään erilaisten tiedonsiirto-ongelmien ratkaisuihin, kuten esimerkiksi:  5. sukupolven matkaviestintäjärjestelmät, kognitiiviset radiojärjestelmät, älykkäät sähkönjakeluverkot (smart grids), häiriösuojatut viranomaisverkot ja sensoriverkot ja langattomat ratkaisut uusilla sovellusalueilla (esim. tehdasautomaatiojärjestelmät ja terveydenhuollon sovellukset).

Kenelle?

  • globaalisti tai alueellisesti toimivat tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritykset, sekä niitä tukevat pkt-alihankintayritykset
  • tutkimuslaitokset, julkinen sektori

Miten?

  • yrityksissä tehtävät WCE-ohjelman professorien valvomat diplomityöt
  • syventävät harjoittelut (2 kk)
  • tilaustutkimusprojektit

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelmakoordinaattori Kari Kärkkäinen, kari.karkkainen(at)oulu.fi, 0294 482848

Viimeksi päivitetty: 12.8.2016