GS3D - Master's Programme in Software, Sysytems and Services Development in the Global Environment

Mitä?

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen kansainväliset asiantuntijat kykenevät soveltamaan osaamistaan globaalisti toimivien ICT-alan yritysten ja muiden organisaatioiden erityistarpeiden mukaisesti. Maisteriohjelma valmentaa opiskelijoita työskentelemään tavoitteellisesti kansainvälisissä projekteissa ja ymmärtämään tietotekniikan merkityksen organisaation toiminnan ja taloudellisten vaikutusten kannalta. 

Kenelle?

  • Kansalliset ja kansainväliset ICT-alan yritykset ja julkiset organisaatiot
  • Tietoteknisiä ratkaisuja tuottavat yritykset ja organisaatiot, joiden toiminnassa tietojärjestelmillä on keskeinen merkitys. 

Miten?

  • Yritysten toimeksiantojen perustella tehtävät projektityöt, pro gradu -tutkielmat ja harjoitustyöt
  • Toimeksiannot toteutetaan asiakasorganisaatiossa tai globaalia hajautettua projektityötä simuloivassa ympäristössä (Software Factory) tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelmakoordinaattori, yliopistonlehtori Marianne Kinnula, marianne.kinnula(at)oulu.fi, 0294 487927

Viimeksi päivitetty: 12.8.2016