Master's Programme in Biomedical Engineering: Signal and Image Processing

Mitä?

Maisteriohjelmasta valmistuneet lääketieteen tekniikkaan suuntautuneet diplomi-insinöörit, terveystieteiden maisterit ja filosofian maisterit voivat sijoittua tutkijoiksi, kouluttajiksi ja asiantuntijoiksi tai tuotekehitystehtäviin teollisuudessa. He voivat toimia myös markkinoinnin ja johdon tehtävissä, laadunvalvonnassa tai standardoinnissa, sekä terveydenhuollossa tuotteiden käytön, testaamisen, ylläpidon ja kehittämisen konsultteina.

Kenelle?

  • Hyvinvoinnin ja terveydenhoidon alalla toimivat yritykset
  • Tutkimuslaitokset, julkinen sektori

Miten?

  • Yrityksissä tehtävät BME-ohjelman professorien valvomat diplomityöt
  • Projektityöt
  • Harjoittelijat ja kesätyöntekijät

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelmakoordinaattori Tiina Seppänen, bme(at)ee.oulu.fi, 029 448 8028

Viimeksi päivitetty: 12.8.2016