Tutkinto-ohjelman vaihto

Yleinen hakukelpoisuus

 • Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla on opinto-oikeus Oulun yliopistossa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon jossakin teknillisen alan tutkinto-ohjelmassa.
 • Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea, jos opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken ja hän hakee siirtoa saman koulutusalan sisällä eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu.

Hakukelpoisuusvaatimukset

 • Hakukelpoisia ovat Oulun yliopistossa soveltuvan alemman tekniikan tutkinnon opinto-oikeuden omaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion matematiikan pitkän oppimäärän tai suorittanut tekniikan matematiikkaa vähintään 15 op.

Valintaperusteita kuvailevat tiedot

 • Tutkinto-ohjelman vaihtamismahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopistossa teknillisen alan opiskelijoita.
 • Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen tarvittaessa opintosuoritusten perusteella seuraavasti: Op * arvosanat / läsnäololukukausien lkm
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan haettaessa tulee lisäksi suoritettujen opintosuoritusten painotettu keskiarvo olla vähintään 3,5
 • Kynnysehto valinnassa on opintosuoritusten määrä: Läsnäololukukausien lkm * 20 op. Mukaan lasketaan kokonaiset opintojaksot, ei osasuorituksia.
 • Lisäksi harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.
 • Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. (Yliopistolaki 43§)
 • Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§)

Valintakiintiöt

 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma: 5
 • Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma: 5
 • Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: 5
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma: 2

Tasapisteissä harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.

Liitteet

Hakemukseen tulee liittää virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote, josta näkyy tutkinto-ohjelman vaihdon perusteena käytettävät opinnot. Lisäksi voi toimittaa liitteen mahdollisista lisäperusteista. Liitteet tulee toimittaa 31.1.2018 mennessä teknillisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen teknillisen tiedekunnan hakemusten osalta.

Hakulomake

Viimeksi päivitetty: 11.1.2018