TTK:n Matti Kangaspuoskari –Jäätävän hyvä opettaja!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on myöntänyt 25.2.2017 ensimmäisen ”Jäätävän hyvä opettaja”-tunnustuksen Teknillisen tiedekunnan Matti Kangaspuoskarille.  Hän toimii yliopisto-opettajana konetekniikan koulutusalalla, vastuualueena teräsrakenteiden suunnittelu.

Matti Kangaspuoskari on työskennellyt opetustehtävissä melkein 30 vuotta, opettaen mm. lujuusopin perusteita, murtumismekaniikkaa, pintarakenteita, dynamiikkaa ja värähtelymekaniikkaa. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 1991.

Kriteereinä tunnustuksen saamiseksi olivat innostavuus, ammattitaito, systemaattinen opetus, arviointimenetelmien monipuolinen ja innostava käyttö sekä opintojakson osaamistavoitteiden selittäminen ja näkyminen arvioinnissa.

Valintaperusteluiden mukaan Kangaspuoskari on sitoutunut esimerkillisellä tavalla opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Hänen omalla ajallaan Hämeen ammattikorkeakoulussa suorittamat opettajan pedagogiset opinnot sekä Tampereen yliopistossa tehdyt kasvatustieteen aineopinnot ovat luoneet hyvää pohjaa kehittämistyölle. Hän on myös erittäin kysytty diplomitöiden ohjaaja.

Matti Kangaspuoskari on saanut tunnustusta aiemminkin; vuonna 2004 Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta palkitsi hänet tammenlehtisellä kokardilla opiskelijoiden hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Haku Jäätävän hyväksi opettajaksi avattiin OYY:n 23.9.2016 pidetyn Opelle omppu-tapahtuman yhteydessä ja se oli käynnissä syyslukukauden 2016 ajan. Palkinnolla haluttiin korostaa hyvän ja laadukkaan opetuksen merkitystä sekä nostaa esille yliopiston ansiokkaita opettajia ja heidän käytänteitään. Ehdokkaita sai esittää kaikilta koulutusaloilta. Esityksiä tuli 33 kappaletta, joista OYY:n hallitus valitsi voittajan.

 

Paljon Onnea!

 

Lue Matti Kangaspuoskarin haastattelu Oulun ylioppilaslehdessä, uutinen Kalevassa ja Oulun yliopiston etusivulla.

Viimeksi päivitetty: 29.3.2017