Tekniikan torstai-seminaarisarja: Teräs 16.8.2018

Torstai, elokuu 16, 2018

                            

 

Tervetuloa osallistumaan Teknillisen tiedekunnan seminaarisarjaan, jossa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia ja sovelluskohteita vuoden 2018 jokaisena kuukautena torstaisin (ei heinäkuussa).

Teemoina ovat teräs, kiertotalous, biotalous, automaatio, ympäristö ja cleantech, sekä tuotteistaminen. Seminaarien tarkemmat ajankohdat ja ohjelmat löytyvät sivun alaosasta.

Alan huippututkijat kertovat soveltavasta tutkimuksesta innostavalla ja laajaa yleisöä kiinnostavalla tavalla. Tule kuuntelemaan minkälaisia käytännön ongelmia voidaan ratkaista tekniikan tutkimuksella, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Asiantuntijat ovat kiinnostuneita perustamaan kanssanne myös uusia tutkimuslähtöjä, keskustelemaan hankeideoista ja –aihoista, sekä vastaamaan yrityksenne haasteisiin.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi yritykset, tutkimusinstituutit ja muut yhteistyötahot, sekä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijat.

Kunkin seminaarikerran esitelmien nauhoitteet julkaistaan tällä sivulla n. viikko tapahtuman jälkeen. Videot avautuvat klikkaamalla esitelmöitsijän tietojen lopussa olevaa linkkiä.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu ja niihin järjestetään etäyhteydet.
 

Lämpimästi tervetuloa!


 

Teräs

Aika: 18.1.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Teräksen parissa tehtävän tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.

Ohjelma

8.30-8.50            Kehittyneiden terästen kestävä valmistus ja käyttö
                               Jukka Kömi, Professori, Materiaali- ja tuotantotekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.50- 9.10           Tutkimuksesta käytäntöön, suunnittelusta valmistukseen
                               Kari Mäntyjärvi, Tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat,
                               Kerttu Saalasti Instituutti
                               katso video

9.10-9.30            Kehittyneet uudet teräkset
                               Jukka Kömi (Saara Mehtonen SSAB)
                               katso video

9.30-9.50            Digitalisaation mahdollisuudet teräksen valmistuksessa
                               Ville-Valtteri Visuri, Tutkijatohtori, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

 

 

Kiertotalous

Aika: 1.2.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
 
Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Kiertotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista. Seminaarin nauhoitteet lisätään sivustolle pian.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.

Ohjelma

8.30-8.40            Teknillisen tiedekunnan kiertotaloustutkimus
                               Mirja Illikainen, Professori, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.40- 9.00           Sementtiä kiertotalouden materiaaleista
                               Pekka Tanskanen, Yliopisto-opettaja, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.00-9.20            Teollisuuden sivutuotteista saostamalla valmistetut uudet tuotteet
                               Ulla Lassi, Professori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.20-9.40            Biotuhkien hyötykäyttömahdollisuudet
                               Katja Ohenoja, Tutkijatohtori, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.40-9.50            Kriittisten metallien kierrätys sähkö- ja elektroniikkaromusta
                       
        Jenni Ylä-Mella, Tutkijatohtori, Energia- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

 

 

Biotalous

Aika: 1.3.2018, klo 8.30-10.00
Paikka:  Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Biotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            Nanoselluloosa uusissa biomateriaaleissa ja –kemikaaleissa
                              Henrikki Liimatainen, Akatemiatutkija, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

8.50-9.10            Biojalostuksen yksikköoperaatiot ja uudet biotuotteet
                              Mika Huuhtanen, Yliopistonlehtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.10-9.25            Uudet mikrobikatalyytit biotalouden prosesseissa
                              Sanna Taskila, Tutkijatohtori, Kemiallinen prosessitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.25-9.45            Biotalouden tutkimusta Kestävän kemian yksikössä, katso video
                              Juha Heiskanen, Yliopistonlehtori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot, katso video
                             
Moderaattorit Pekka Tervonen, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen
                             
                             

 

Automaatio

Aika: 5.4, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaatio-tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkijatohtori Esko Juuso, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            IbD-hankkeen esittely
                              Marko Paavola, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

8.50-9.10            Värähtelymittausten hyödyntäminen teräksen valmistuksessa
                              Mika Pylvänäinen, Tohtorikoulutettava, Mekatroniikka ja konediagnostiikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.10-9.30            Voimalaitosten säätösuunnittelun haasteet ja menetelmät
                              Jenö Kovacs, Yliopistotutkija, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Laura Niva, Tohtorikoulutettava, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video      

9.30-9.50            Rakennusautomaatio energiajärjestelmissä
                              Mika Ruusunen, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

9.50-10.00           Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                              
Moderaattorit Esko Juuso, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen
                               katso video

 

 

Ympäristö ja Cleantech

Aika: 3.5.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista. Seminaarin alateemana on Vesi ja mallinnus.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.
Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.


Ohjelma

8.30- 8.45            Kaivosten metallipitoisten vesien ympäristövaikutusten hallinta
                               Anna-Kaisa Ronkainen, Yliopistonlehtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.45-9.00            Luonnonvesien mallinnus päätöksenteon tukena
                              Hannu Marttila, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.00-9.15            Vesien analysoinnin kehittyminen ja haasteet
                              Pertti Ala-aho, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.15-9.30            Lääkeainejäämien poistaminen vesistä
                              Satu Ojala, Akatemiatutkija, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Riitta Keiski, Professori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video (tulossa)

9.30-9.45            Pintojen likaantuminen vesi- ja energiatalouden haasteena
                              Tiina Pääkkönen, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                                katso video

9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot      
                               Moderaattorit: Pekka Tervonen, Oulun yliopisto, Niina Karvinen & Anni Paananen,
                               Business Kitchen  

 

 

Suunnittelu ja Tuotteistaminen

Aika: 7.6.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Suunnittelu ja Tuotteistaminen- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tohtorikoulutettava Henna Longi, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma
 

8.30-8.50            Suunnittelun ja tuotteistamisen tutkimusalueen pääteemat
                              Janne Härkönen, Tutkijatohtori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta

8.50- 9.10            Katsaus RaDeII-projektin tuloksiin sekä tulevaan PLM2020-hankkeeseen
                               Janne Härkönen, Tutkijatohtori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta

9.10-9.30            Operations Services-projekti
                              Erno Mustonen, Tohtorikoulutettava, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta

9.30- 9.45            Flex-In-Glass-projekti
                               Javier Mauricio Guerrero, DI-koulutettava, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta

9.45-10.00            Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                               
Moderaattorit Henna Longi, Oulun yliopisto ja Niina Karvinen, Business Kitchen

 

 

Teräs

Aika: 16.8.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: http://connect.funet.fi/tellus/


Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Terästutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa on mukana Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            Tutkimuksella huipputehokkaat teräksen valmistusprosessit
                              Timo Fabritius, Professori, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta

8.50-9.10            Laseravusteinen erikoisterästen muovaus
                              Antti Järvenpää, Projektipäällikkö, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat,
                              Kerttu Saalasti Instituutti

9.10-9.30            Tulevaisuuden teknologiat terästeollisuuden CO2- päästöjen vähentämisessä
                              Hannu Suopajärvi, Tutkijatohtori, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta

9.30-9.50            Kehittyneiden terästen mekanniset ominaisuudet ja käytettävyys
                              Oskari Haikio, Tohtorikoulutettava, Materiaali- ja tuotantotekniikka, Teknillinen tiedekunta

9.50-10.00           Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                             
Moderaattorit Pekka Tervonen, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen

 

 

Kiertotalous

Aika: 6.9.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Business Kitchen, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: julkaistaan lähempänä seminaaria

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit tutkimuksen avulla, ja keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Biotalous

Aika: 4.10.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: julkaistaa lähempänä seminaaria

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Biotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Automaatio

Aika: 1.11.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: julkaistaan lähempänä seminaaria

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaation tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Ympäristö ja Cleantech

Aika: 13.12.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki:julkaistaan lähempänä seminaaria

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Alateema: Ilma ja energia

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Suunnittelu ja Tuotteistaminen

Aika: 10.1.2019 klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: julkaistaan lähempänä seminaaria
 

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Suunnittelu ja Tuotteistaminen- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Lisätietoja

Tutkimuskoordinaattori
Anu Sirviö
anu.sirvio@oulu.fi
puh. 050 327 0920
 

Tutkimusprofessori
Pekka Tervonen
pekka.tervonen@oulu.fi
puh. 040 673 9519
 

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

Stage, Tellus Innovation Arena

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 7.6.2018