Opinnot

Oulun yliopistossa voi suorittaa alempana korkeakoulututkintona tekniikan kandidaatin tutkinnon ja ylempänä korkeakoulututkintona diplomi-insinöörin tutkinnon tai arkkitehdin tutkinnon. Teknillinen tiedekunta myöntää tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta. Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja suoritusaika 2 vuotta.

Tutkinnon suorittamisaika

Teknillisen tiedekunnan tekniikan alan tutkinto-ohjelmat

Lisäksi Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon

Muu teknisten tieteiden koulutus Oulun yliopistossa

Lisäksi em. tiedekunnissa on kuusi teknisten tieteiden kansainvälistä maisteriohjelmaa ja kaksi luonnontieteellisen alan maisteriohjelmaa, joissa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tekniikan tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon tekniikan alalla voi suorittaa Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS).

Jatko-opinnot

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.9.2017