Tutkimuksen painoalat

Teknisten tieteiden tutkimuksen painoala määräytyy yliopiston tutkimusstrategian mukaisesti. Teknillisessä tiedekunnassa panostetaan Oulun yliopiston strategian mukaiseen tutkimuksen painoalaan ”Kestävyyttä luovat  materiaalit ja järjestelmät”, jolla edistämme luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä monitieteisen lähestymistapamme avulla, jossa eri alojen asiantuntemus yhdistyy älykkäiden ratkaisujen luomiseksi.

Osaamisemme ulottuu ympäristöystävällisten materiaalien perustutkimuksesta kehittyneiden materiaalien tuotantoon ja käyttöön, biotalouden ja kiertotalouden asiantuntemukseen, cleantech- ja katalyysitutkimukseen sekä mallinnus-, simulointi- ja optimointitehtäviin sekä data science -analytiikkaan.

Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät” -painoalalla tärkeimmät teemat ovat terästutkimus, biotalous, kaivos- ja vuoriala sekä Cleantech ja kestävä tuotanto globaalin kehityksen tukena.

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on organisoitunut kuuteen tutkimusyhteisöön. Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, sekä muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Tutkimusyhteisöissä ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajojen ylittäviä tutkimusaiheita ja suunnittelemme niihin projektiaihioita.

Viimeksi päivitetty: 7.10.2017