Valmistuminen

Löydät teknillisen tiedekunnan sivulta tarkempaa tietoa ja yhteisiä tiedekunnan ohjeita opinnäytetöiden aloitukseen, tekemiseen ja valmistumiseen liittyen. Alempana on muutamia tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa sovellettavia käytänteitä.

Tarkastuta HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) viimeisen kerran tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opintoneuvojalla opinnäytetyötä aloittaessasi tai viimeistään 3 kk ennen suunniteltua valmistumista. Tutkintoosi sisällytetään ne opintosuoritukset, jotka on sisällytetty HOPS:an. HOPS lähetetään tarkastettavaksi opintoneuvojalle Oodin kautta - mainitse lähetyksen yhteydessä valmistumisen tavoiteaikataulu. Mikäli sinulla ei ole OodiHOPS:ia,  lähetä tarkastuspyyntö osoitteeseen study.technology@oulu.fi aiheella TUTA-HOPS.

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään kameravalvotussa akvaariotenttitilassa, mikäli opiskelija on paikkakunnalla. Sovi kypsyysnäytteestä ohjaajasi kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä.

Valmistumiseen liittyen tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa noudatetaan alla esitettyä aikataulua, joka perustuu tuotantotalouden tutkinto-ohjelmatoimikunnan (TOT)  kokoontumisiin 10 kertaa lukuvuodessa. TOT:ssa puolletaan haettuja tutkintoja sekä hyväksytään diplomityöt. TOT:ssa on jäseninä sekä opetushenkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä hyvissä ajoin, noin 1 kuukausi ennen toimikunnan kokousta ja tutkintoon sisällytettävien opintosuoritusten tulee olla valmiina yhtä viikkoa aiemmin.

VALMISTUMISEEN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

LUKUVUOSI  2017 – 2018

Tutkintotodistushakemus

jätettävä viimeistään

Suoritusmerkinnät rekisterissä

(Kypsyysnäyte tehtynä ja opinnäytetyö Laturissa)

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TOT) kokoontuu

Tutkinnon myöntöpäivä/  Todistuksen antopäivä/ Publiikki

ma 7.8.
ti 15.8.
ti 22.8.
to 21.9.
ma 18.9.
ti 3.10.
ti 10.10.
to 26.10.
ma 16.10.
ti 31.10.
to 9.11.
to 23.11.
ma 13.11. (jatkettu 20.11.)
ti 21.11.
to 30.11.
ma 18.12.
ma 18.12.
ti 2.1.
ti 9.1.
to 25.1.
ma 15.1.
ti 30.1.                                       
ti 6.2.
to 22.2.
ma 12.2.
ti 20.2.                                              
ti 27.2.
to 22.3.
ma 12.3.
ti 20.3.                                               
ti 27.3.
to 19.4.
ma 16.4.
ti 1.5.                                                 
ti 8.5.
to 24.5.
ma 14.5.
ti 22.5.                                                 
ti 29.5.
ma 18.6.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017