Hakuohjeet

Jokaisella tohtoriopiskelijalla tulee olla pääohjaaja. Jokainen opiskelija vastaa itse sopivan pääohjaajan etsimisestä Oulun yliopistosta. Ilman tietoa mahdollisesta sopivasta ohjaajasta sekä ilman hänen kirjallista suostumusta ohjaustehtävään, tohtoriopinto-oikeutta ei voi saada. Hakemukseen tuleekin liittää pääohjaajan kirjallinen suostumus, jossa hän lupautuu väitöstyön ohjaajaksi. Hakijan ja pääohjaajan on varmistuttava siitä, että opiskelijan hyväksymiselle on olemassa ohjaus- ja muut resurssit eli laitosjohtajan tai muun toiminnasta ja taloudesta vastaavan esimiehen puolto. Näitä varten on suostumuslomake, joka on hakemuksen pakollinen liite. Myös mahdolliset muut ohjaajat ja tarvittaessa tutkinnonvalvoja voivat antaa suostumuksensa samassa yhteydessä (ks. tarkemmin hakulomake/suostumuskaavake).

Tohtoriopinto-oikeuden hakemista varten täytetään hakulomake, jossa henkilötietojen ja aiempien tutkintotietojen lisäksi esitetään luonnos tutkimussuunnitelmasta. Hakuvaiheessa esitetään myös alustava suunnitelma opintojen rahoituksesta ja aikataulusta. Myös tutkimukseen mahdollisesti liittyviä eettisiä kysymyksiä tulee miettiä jo hakuvaiheessa.

Jokainen tutkijakouluun hakeva tarvitsee vähintään kaksi suosittelijaa (yhteystiedot riittävät) aiemmilta ohjaajiltaan tai muilta, jotka voivat tarvittaessa antaa lausunnon opiskelijan aiemmista opinnoista ja/tai tutkimusnäytöistä.

 

Viimeksi päivitetty: 12.6.2017