Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Toimikunnan kokousaikataulu 2018

Torstai 25.01.2018, 14.00, meeting room 102A, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.
Torstai 22.02.2018, 14.00, meeting room 116B, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.
Torstai 22.03.2018, 14.00, meeting room 116B, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.
Torstai 26.04.2018, 14.00, meeting room 116B, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.
Torstai 24.05.2018, 14.00, meeting room 116B, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.
Torstai 14.06.2018, 14.00, meeting room 116B, Aapistie 5A (Kieppi), Kontinkangas.

(Syksylle alustava aikataulu)

Heinäkuussa kesäloma

Torstai 23.08.2018 klo 14.00
Torstai 20.09.2018 klo 14.00
Torstai 25.10.2018 klo 14.00
Torstai 22.11.2018 klo 14.00
Torstai 20.12.2018 klo 14.00
 
TÄRKEÄÄ: Kaikki kokousmateriaalit tulee toimittaa vähintään 10 päivää ennen kokousta.
 

Toimikunnan kokoonpano ja esittelijät

 
Puheenjohtaja
 • Prof. Seppo Alahuhta (1.1.2018 - 31.12.2019), LTK, lääketiede, kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon ty.
Varapuheenjohtaja
 • Prof. Risto Kerkelä, LTK, lääketiede, biolääketieteen ty.
Jäsenet
 • Prof. Thomas Kietzmann, BMTK, biokemia ja molekyylilääketiede.
 • Prof. Maria Kääriäinen. LTK, terveystieteet, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen ty.
 • Prof. Petri Lehenkari. LTK, lääketiede, syövän ja translationaalisen lääketieteen ty.
 • Dos. Lari Lehtiö, BMTK, biokemia ja molekyylilääketiede.
 • Prof. Jouko Miettunen, LTK, lääketiede, elinikäisen terveyden ty.
 • Prof. Kaisa Tasanen-Määttä, LTK, lääketiede, PEDEGO ty.
 • Prof. Pekka Ylöstalo, LTK, hammaslääketiede, suun terveyden ty.
Varajäsenet
 • Yliopistonlehtori, dos. Satu Elo, LTK, terveystieteet, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen ty.
 • Prof. Hely Häggman, LuTK, biologia.
 • Dos. Terhi Piltonen, LTK, lääketiede, PEDEGO ty.
 • Prof. Miika Nieminen, LTK, lääketiede, lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan ty.
 • Prof. Johanna Uusimaa, LTK, lääketiede, neurotieteen ty.
 • Prof. Seppo Vainio, BMTK, biokemia ja molekyylilääketiede.
 
Opiskelijajäsenet (1.1.2018 – 31.12.2018)
 • Krista Juurikka, LTK.
 • Atiqul Mazumber, BMTK.
 
Opiskelijavarajäsenet (1.1.2018 – 31.12.2018
 • Mikko Karpale, LTK.
 • Mari Pääkkönen, LTK.
 

Esittelijät

 • Dosentti Anthony Heape, UniOGS, koordinaattori (tutkijakoulu)
 • Johtava koulutusasiantuntija Titta Koski, BMTK, LTK
 • Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa, LuTK
 • Dosentti Ritva Saastamoinen, HBS-DP, koordinaattori (tohtoriohjelma)
 • FT Mirja Peltola, HBS-DP, koordinaattori (tohtoriohjelma)

 

Toimikunnan tohtorin tutkinto-ohjelmavastaavat

 • Biokemia ja molekyylilääketiede: Prof. Thomas Kietzmann
 • Hammaslääketide: Prof. Pekka Ylöstalo
 • Lääketiede: Prof. Petri Lehenkari
 • Lääketiede (varavastaava): Jouko Miettunen
 • Terveystieteet: Prof. Maria Kääriäinen

 

Viimeksi päivitetty: 26.3.2018