Väitöskirja

Tohtoriopintojen tarkoitus on syventää opiskelijan tietämystä omasta tieteenalastaan ja kehittää kykyä tehdä itsenäistä ja kriittisen arvioinnin kestävää tutkimustyötä. Siksi väitöskirjan tulee osoittaa tohtoriopiskelijan kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda tieteellistä uutta tietoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä kokoelma samaa tutkimusaihetta käsitteleviä julkaistuja tutkimusartikkeleita ja käsikirjoituksia ja niihin perustuva yhteenveto, tai monografia. Kokoomaväitöskirja voi sisältää useita julkaistuja artikkeleita, tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai muita käsikirjoituksia, mutta yksikin artikkeli, joka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa, voi olla riittävä.

Väitöskirja voi sisältää yhteisjulkaisuja tai – käsikirjoituksia, jos tohtoriopiskelijan itsenäinen osuus on niissä selvästi osoitettavissa. Sama osajulkaisu voi sisältyä useampaan väitöskirjaan, jos tekijän itsenäinen osuus on siinä osoitettavissa ja julkaisun käyttämiseen on muiden julkaisun tekijöiden lupa. Tohtoriopinnot tulee mitoittaa niin, että tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljän vuoden kokopäiväisten opintojen aikana.

Tohtoriopintojen loppuvaiheeseen liittyvät ohjeet ovat tässä linkissä (englanniksi, ilmestyvät suomenkielisinä pian).

Muita hyödyllisiä ohjeita ja lomakkeita on Lomake- ja ohjepankissa.

 

Viimeksi päivitetty: 17.2.2017