Oulun yliopisto - EtusivulleUniversity of Oulu in English
Opetus | Opiskelijoiden etusivu |Koulutusohjelmat| Tiedekunnat
[etusivu] > [tutkinnonuudistus] > [mitoitus]

 

Opintojen mitoitus


Opintojen oikea mitoittaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijalle varataan riittävä määrä aikaa oppimista varten. Kun mitoitus on kohdallaan, opiskelijalla on tarpeeksi aikaa ja oppiminen mahdollistuu.

 

Suurin muutos aiempaan on eurooppalaisen ECTS-opintopisteen kanssa yhteensopivan pintopistekäytännön omaksuminen Suomessa syksystä 2005 lähtien. Aiempi opintoviikko poistuu ja tilalle tulee opintopiste. Yksi opintopiste on noin 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työviikossa on 40 tuntia (= n. 20 tuntia opetusta + n. 20 tuntia itsenäistä työtä). Opiskelijan vuotuinen työaika on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä. Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelija voi vuodessa suorittaa 60 opintopistettä. Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen opintopisteet kertovat paljonko keskimääräisen opiskelijan aikaa tarvitaan hyvään oppimiseen. Jokaisen opintojakson kuormittavuus tulee olla avoimesti kuvattuna tiedekunnan opinto-oppaassa.

KUVIO. 3+2 -maisteritutkinnon
opintopiste- ja tuntimäärät.

 

 

1 opintopiste = 26,7 tuntia

Työviikko = 40 tuntia = 20 opetusta + 20 itsenäistä työtä

Opintovuosi = 60 opintopistettä (op)

Opiskelijan työvuosi = 1600 tuntia


------------------------------------------------------------------------------

Kandidaatin tutkinto (3 vuotta) = 3 x 60 op = 180 op
= 3 x 1600 = 4800 tuntia
Maisterin tutkinto (2 vuotta) = 2 x 60 op = 120 op
= 2 x 1600 = 3200 tuntia

YHTEENSÄ 5 vuotta = 300 op = 8000 tuntia

------------------------------------------------------------------------------


  Anna palautetta Sivun alkuun