Valtio-oppi

 

Tiedote valtio-opin opintoja suorittaville opiskelijoille:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin opinnot lukuvuonna 2017-2018 tai sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla on yhden lukuvuoden siirtymäaika suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot loppuun (lukuvuosi 2018-2019).

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen yliopistoon. 

Humanistisen tiedekunnan historiatieteiden oppiaine aloittaa yhteistyön Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen kanssa syyslukukauden 2018 aikana. Lapin yliopistosta ostetaan 25 opintopisteen laajuinen politiikkatieteiden kokonaisuus, jonka historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi opiskelevat voivat liittää osaksi yhteiskuntaopin opintojaan. Politiikkatieteiden opinnot aloitetaan syyslukukaudella johdantokurssilla, jonka ajoitus ilmoitetaan myöhemmin.

Lisää tietoa politiikkatieteiden ja yhteiskuntaopin opinnoista julkaistaan 15.6.2018 mennessä. Tieto päivitetään myös näille sivuille.

17.4.2015 Uutinen

Tutkintovaatimukset 2015-2018