Valtio-oppi

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatiede. Tieteenalana valtio-oppi on laaja ulottuen politiikan teoriasta ja poliittisista aatteista kansalaisten monimuotoiseen poliittiseen toimintaan ja eri tasoisten poliittisten järjestelmien toimintaan. Valtio-opista on eriytynyt useita tutkimuslohkoja, jotka nykyisin ovat itsenäisiä tieteenaloja kuten eräät hallintotieteet ja kansainvälinen politiikka. Oulun yliopistossa sovellettavissa Tampereen yliopiston tutkintovaatimuksissa valtio-oppi kohdistaa päähuomionsa politiikka-ilmiön moninaisuuden ja sen jatkuvan muutoksen ilmentymiin. Politiikkaa ja sen muutosta lähestytään laaja-alaisesti, mutta samalla rajatusta näkökulmasta kiinnittäen huomiota sekä uusiin poliittisen toiminnan muotoihin että myös vakiintuneempien poliittisten instituutioiden ja käyttäytymisen uusiin merkityksiin. Sekä tutkimuksen että opetuksen keskeisenä lähtökohtana pidetään kriittistä politiikan tutkimusta, joka etsii erilaisia vaihtoehtoisia politiikkakäsityksiä ja kehittää vaihtoehtoisia lähestymistapoja politiikka-ilmiön analyysivälineiksi sekä pohtii valtio-opin omaa relevanssia ja yhteiskunnallista roolia.

17.4.2015 Uutinen

Tutkintovaatimukset 2015-2018