News

2.5.2017 News

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen  

4.4.2017 News

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

Is the use of hydropower as intermittent energy source homogenizing our river flows?

17.3.2017 News

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017

Riku Eskelinen, Public Defence, 24.3.2017 Aihe: Vesienhallintaa turvemailla Title:Runoff generation and load estimation in drained peatland areas

25.1.2017 News

Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017

 Pirkko Mustamo , Public Defence, 27.1.2017 Aihe: Kasvihuonekaasuvuot ojitetuilta turvemailta: eri maankäyttöjen ja alueen hydrologisten piirteiden vertailu

25.1.2017 News

Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

 Shähram Mohammadighavam, Public Defence, 25.1.2017

9.1.2017 News

New Nordic BIOWATER centre of excellence studies the effects bioeconomy has on water systems

There will be three new centres of excellence related to studying and developing bioeconomy in the Nordic countries.

19.12.2016 News

Ehsan Hassani Nezhad Gashti, Public Defence, 9.12.2016

Ehsan Hassani Nezhad Gashti,  Public Defence, 9.12.2016 Aihe:Kuinka hyödyntää maaperän lämpöenergia käyttämällä maahan yhteydessä olevia rakenteita

31.10.2016 News

Purokunnostuksen vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/42980    

23.8.2016 News

Satu-Maaria Karjalainen Public Defence, 26.8.2016

Satu-Maaria Karjalainen Public Defence, 26.8.2016 Vesistökuormitusta voidaan vähentää kosteikkopuhdistamoilla pitkäkestoisesti

17.6.2016 News

Heini Postila Public Defence, 17.6.2016

Heini Postila Public Defence, 17.6.2016

23.12.2015 News

Masoud Irannezhad Public Defence, 3.12.2015

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/3683

13.11.2015 News

Lämpeneminen uhkaa lähteiden lajistoa

Lämpeneminen uhkaa lähteiden lajistoa

26.8.2015 News

Uusi julkaisu SYKE 20/2015: Posionjärven ja Kitkajärven tila ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kitka-MuHa- hankkeen loppuraportti.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2015 Satu Maaria Karjalainen, Seppo Hellsten (toim.)

26.8.2015 News

Uusi julkaisu SYKE 11/2015: Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2015 Karjalainen S-M, Marttila H, Hellsten S (toim.)

16.6.2015 News

Uusi julkaisu SYKE 23/2015: Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia – Sulka -hankkeen loppuraportti

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2015   Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia

17.11.2014 News

20th Northern Research Basins symposium

20th Northern Research Basins symposium, August 2015 Finland. Main theme:Value of hydrological information.

17.11.2014 News

Hydrologian iltapäivä

SHY järjesti Hydrologian iltapäivä -seminaarin ke 5.11. SYKEssä.

17.2.2014 News

Kutsu keskustelutilaisuuteen Oulun vedenhankinnan tulevaisuudesta

Kutsu keskustelutilaisuuteen Oulun vedenhankinnan tulevaisuudesta 26.2.2014 kello 18.00