Uutiset

9.10.2017 Uutinen

Demola jalostaa ideat innovaatioiksi

Yritysten, yliopiston ja ammattikorkeakoulun Demola-yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Parhaassa tapauksessa yritys saa markkinoille uuden tuotteen tai palvelukonseptin. Korkeakoulut saavat uutta tutkimustietoa ja opiskelijat jopa työpaikan.

9.10.2017 Uutinen

Oulun yliopisto vie Kiinaan ohjelmistotuotannon kandidaattiohjelman

Oulun yliopisto on tehnyt merkittävän sopimuksen Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) kanssa ohjelmistotuotannon kandidaattiohjelman käynnistämisestä Kiinassa. Kyse on yliopiston tähän asti suurimmasta koulutusvientihankkeesta. Samalla se on yksi yliopiston suurimmista ulkoisesti rahoitetuista hankkeista ylipäätään.

5.10.2017 Uutinen

Poron luut kertovat arkeologille ihmisen ja eläimen yhteistyöstä

Ihminen ei ole koskaan selvinnyt ilman eläinten apua. Tuntuvan summan rahoitusta hiljattain saaneessa hankkeessa selvitetään poron kesyyntymisen kautta eläimen ja ihmisen yhteiselon kehittymistä.

4.10.2017 Uutinen

Historianfilosofia vahvistaa rooliaan kansainvälisessä konferenssissa Oulussa

Oulun yliopistossa järjestetään 5.–7.10. historianfilosofian konferenssi, jossa pohditaan monipuolisesti historianfilosofian nykytilaa ja roolia. Mitä historianfilosofia oikeastaan on? Mikä sen suhde pitäisi olla yhtäältä filosofiaan ja toisaalta historiaan?

4.10.2017 Uutinen

Vierailulla mikroyrittäjyyden maailmassa

Mikroyrittäjyyden pohjoinen työpaja kokosi yrittäjiä, tutkijoita ja yrityspalvelujen asiantuntijoita Ouluun jakamaan kokemuksia mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävästä yhteistyöstä. Kaikille kiinnostuneille avoimen tilaisuuden järjesti Kerttu Saalasti Instituution Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

2.10.2017 Uutinen

Opintomatkalta ymmärrystä kansainväliseen työelämään

Huawein kansainvälinen opiskelijaohjelma Seeds for the Future vei elo-syyskuussa kymmenen suomalaisopiskelijaa Kiinaan kahden viikon opintomatkalle. Oulun yliopistosta mukaan oli valittu opiskelijat Tommi Karjalainen ja Riikka Haataja. Matka toi opiskelijoille ymmärrystä kansainvälisestä työelämästä sekä laajensi verkostoa.

29.9.2017 Uutinen

Oululaiset innostuivat Tutkijoiden yöstä

Oulun yliopistossa perjantai-iltana 29.9. järjestetty Tutkijoiden yö sai oululaisperheet liikkeelle. Työpajoihin, näytöksiin ja muihin tilaisuuksiin Linnanmaan kampuksella otti osaa 2300 kävijää. Viime vuonna, jolloin tapahtuma järjestettiin Oulun yliopistossa ensimmäisen kerran, siihen osallistui 1500 vierasta.

28.9.2017 Uutinen

Pitkäjänteinen yhteistyö toi kybertutkimuskeskuksen Oulun yliopistoon  

Oulun yliopistoon perustetaan suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä kyberturvallisuuden tutkimuskeskus. Keskuksen sijoittuminen Oulun yliopistoon on tulosta pitkäjänteisestä kansainvälisestä yhteistyöstä, jota Oulussa on tehty erityisesti tietoturvallisuuden ja langattoman tietoliikenteen tutkimuksessa.

28.9.2017 Uutinen

Joka kymmenes nuori kärsii ongelmallisesta digipelaamisesta – ahdistuneisuus, masennus ja eristäytyminen tavallisia oireita

Lähes joka kymmenes digipelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamiseen liittyvistä oireista, selviää Oulun yliopistossa tarkastettavasta, TtM Niko Männikön väitöskirjasta. Ongelmalliseen pelaamiskäyttäytymiseen liittyviä piirteitä ovat runsas pelaaminen, lisääntynyt alakuloisuus ja ahdistuneisuus, sekä mieltymys verkkoympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Väsymys ja keskittymisvaikeudet ovat ongelmapelaajilla yleisiä.

27.9.2017 Uutinen

Uutta liiketoimintaa ja innovaatioita maan alla

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johdolla käynnistetty Itämeren alueen maanalainen innovaatioverkosto –projekti (Baltic Sea Underground Innovation Network BSUIN) on saanut mittavan noin 3,4 miljoonan euron konsortiorahoituksen.

26.9.2017 Uutinen

Tuhkista rakennusmateriaaleja, kuonista sementtiä - kohti kiertotaloutta

Energian tuotantolaitoksissa poltossa muodostuva tuhka, metalli- ja terästeollisuudessa tuotannon sivutuotteena syntyvät kuonat ja rakennusten purkujätteenä syntyvät mineraalivillat eivät enää tulevaisuudessa päädy kaatopaikalle.

25.9.2017 Uutinen

Dentopolis-rakennus vihittiin käyttöön

Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen Dentopolis-rakennus vihittiin käyttöön lauantaina 23. syyskuuta. Kontinkankaan kampukselle noussut rakennus yhdistää uudella tavalla kaupungin hammashoidon, yliopiston hammaslääkärikoulutuksen ja ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen.

25.9.2017 Uutinen

Oulun yliopisto Nokia Bell Labsin Distinguished Academic Partner -ohjelmaan 

Oulun yliopisto on valittu Nokia Bell Labsin Distinguished Academic Partner -kumppanuusohjelmaan. Ohjelmassa mukana olevat yliopistot ja tutkimusorganisaatiot tekevät laajaa tutkimus-, koulutus-  ja innovaatioyhteistyötä Nokia Bell Labsin kanssa sekä luovat yhteistä näkemystä langattoman teknologian tulevaisuudesta. Ohjelmaan on kutsuttu 25 huippuyliopistoa eri puolilta maailmaa.

20.9.2017 Uutinen

Oulun yliopistossa tutkitaan modernia elämystä - ja rokataan! 

Millainen elämys virtuaalinen hevi-keikka on tieteellisesti? Asiaa selvitetään koeasetelmalla, jonka kaltaisia ei ole vielä muualla toteutettu tässä mittakaavassa. Huippusuosittu, kansainvälisesti tunnettu suomalainen Amorphis-hevibändi striimaa 360 Experience –keikkansa livenä ja 360°-videona lauantaina 23.9. Tuolloin Oulun yliopiston etäkonserttikokeilussa on mukana 30 tutkittavaa. 

18.9.2017 Uutinen

Arktinen alue tarvitsee paikallisten ihmisten ja tieteen vuoropuhelua

Arktisten yliopistojen yhteistyöverkosto UArcticin tämän vuotinen yhteiskonferenssi ja rehtoreiden tapaaminen järjestettiin Aberdeenissä Skotlannissa teemalla Conversations on the North – keskusteluja pohjoisessa ja pohjoisesta. Puheenvuoroissa korostettiin yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja tutkijoiden välillä – vain näin voidaan aidosti parantaa elämää arktisilla alueilla.

18.9.2017 Uutinen

Soveltava kemia täytti 10 vuotta Kokkolassa

Vuonna 2006 Kokkolan suurteollisuusalue ja Kokkola Industrial Park ry (KIP) päättivät lahjoittaa Oulun yliopistolle soveltavan kemian ja prosessikemian lahjoitusprofessuurin.

13.9.2017 Uutinen

THE –ranking: Taiteet ja humanistiset tieteet maailman 300 parhaan joukossa

Oulun yliopiston taiteet ja humanistiset tieteet sijoittuvat sijavälille 251-300 maailman parhaimpien yliopistojen joukossa. Times Higher Education – World University Rankings laittoi tänä vuonna Arts & Humanities –tieteenalalistalla järjestykseen kaikkiaan 400 parasta yliopistoa.

13.9.2017 Uutinen

Tutkijoilla huima tavoite: syrjäseutujen omakotitalot energiaomavaraisiksi

Oulun yliopisto ryhtyy vetämään kansainvälistä mikroenergia -projektia, jonka tavoitteena on kehittää bioenergiapohjainen sähkö- ja lämpöjärjestelmä syrjäseuduilla sijaitsevien omakotitalouksien tarpeisiin. Tarkoitus on tarjota ratkaisu sähkön saannille pienen mittakaavan rakennuksissa, joiden lämmitykseen käytetään jo nyt omavaraisesti saatavilla olevia biopolttoaineita kuten puuta, pellettiä, turvetta tai haketta. 

11.9.2017 Uutinen

Uudella katalysaattorilla vedestä vetyä helposti ja kustannustehokkaasti

Oululaiset mikroelektroniikan tutkijat ovat mukana tieteellisessä läpimurrossa, jolla voidaan edistää merkittävästi vihreän energian tuotantoa. Uusi katalysaattori voi tulevaisuudessa mahdollistaa laajamittaisemman vedyntuotannon uusiutuvista energialähteistä. Oulun yliopisto on yksi neljästä yhteistyöyliopistosta, joiden tutkimuksesta julkaistu artikkeli on saanut runsaasti huomiota. 

8.9.2017 Uutinen

Äänestä paras Future Factory ratkaisu 2017

Oulun yliopiston 2000 uutta opiskelijaa on työskennellyt kuluneen viikon Future Factory -haastekilpailun parissa. Kilpailun tarkoituksena on ollut ratkoa pienryhmissä yliopiston fokusalueisiin liittyviä tulevaisuuden haasteita ja saada aktiivinen startti opinnoille. Haastekilpailu on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

7.9.2017 Uutinen

Niinimäki: Nyt on oikea aika investoida tulevaisuuteen

Oulun yliopiston 59. lukuvuosi alkoi keskiviikkona 6.9. avajaisjuhlallisuuksilla. Rehtori Jouko Niinimäki korosti puheessaan taloudessa avautunutta mahdollisuuksien aikaa ja koulutuksen tärkeyttä hyvinvoinnin luojana.

7.9.2017 Uutinen

Äidin geeneillä selvä yhteys ennenaikaiseen synnytykseen

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa on onnistuttu ensimmäistä kertaa osoittamaan useita ennenaikaiseen synnytykseen liittyviä geenejä äidin perimästä. Havainto auttaa ymmärtämään ennenaikaiseen synnytykseen liittyviä syitä ja avaa mahdollisuuksia täysin uusien hoitojen kehittämiseen. Tutkimukseen osallistui tutkijoita Oulun yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

5.9.2017 Uutinen

THE –ranking sijoitti Oulun yliopiston 300 parhaan joukkoon

Tuore Times Higher Education –ranking 2018 sijoittaa Oulun yliopiston sijavälille 251-300 maailman parhaimpien yliopistojen joukossa.  THE –rankingissa oli mukana tänä vuonna 1102 parasta yliopistoa ympäri maailmaa.

4.9.2017 Uutinen

Laidunnus suojaa tundrakasvien monimuotoisuutta lämpenevässä ilmastossa

Ilmaston lämpeneminen vähentää tundran kasvilajien lukumäärää, mutta kasveja syövät eläimet kuten porot ja myyrät voivat muuttaa lämpenemisen negatiivisen vaikutuksen positiiviseksi. Suomalais-ruotsalaisen tutkijaryhmän tänään Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että laiduntajat lisäävät valon määrää syömällä korkeita, leveälehtisiä kasveja, minkä seurauksena useammat kasvilajit voivat kasvaa yhdessä.