Uutiset

1.9.2017 Uutinen

Mallikelpoista yritysyhteistyötä

Oulun yliopiston ja Pöyry Finland Oy:n kesäkuussa solmima yhteistyösopimus on edennyt rivakasti. Yrityksen ja tiedekuntien edustajat kokoontuivat heti lomien jälkeen yhteiseen työpajaan suunnittelemaan, minkälaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä olisi mahdollista käynnistää hyvinkin nopealla aikataululla.

31.8.2017 Uutinen

Huomattava EU-rahoitus nivelsairauksien tutkimukseen

Oulun yliopiston mikroelektroniikan sekä lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian tutkimusyksiköt ovat saaneet merkittävän 1,1 miljoonaan euron projektirahoituksen EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää uusi infrapunaspektroskopiaan perustuva kuituoptinen mittauslaite nivelensisäisten kudosten, erityisesti polven nivelruston, laadun mittaamiseen niveltähystyksen aikana.

30.8.2017 Uutinen

Kaivosteollisuuden ympäristöhaittoihin ratkaisut veden ja rikastushiekan kierrättämisestä

Oulun yliopisto osallistuu seitsemän suomalaisen yrityksen ja yliopiston mukana kaivosten vesi- ja jätekonsepteja uudistavaan ITERAMS-projektiin. VTT:n koordinoimassa projektissa kehitetään osaamista, jonka avulla EU:lla on mahdollisuus olla kaivosteollisuuden edelläkävijä vedenkulutuksen, jätteiden ja energiankulutuksen minimoimisessa.

29.8.2017 Uutinen

Tiedetapahtumat kutsuvat tieteestä kiinnostuneita Linnanmaalle

Kaikilla tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneilla on tilaisuus tutustua Oulun yliopiston tutkimukseen, kun Linnanmaan kampuksella vietetään Tutkijoiden yötä ja Tieteen päiviä syyskuun lopussa.

28.8.2017 Uutinen

Arkkitehtien uudet tilat ”harjakorkeudessa”

Arkkitehtuurin tiedekunnan uusien tilojen kunniaksi vietettiin harjannostajaisia perjantaina 25. elokuuta. Entisiin konetekniikan tiloihin saneerattavat uudet toimitilat ovat jo hyvin hahmollaan.

28.8.2017 Uutinen

Uusien opiskelijoiden urakka alkaa Future Factory -haastekilpailulla

Future Factoryn tehtaan pilli soi kutsuvasti Oulun yliopistossa 1.9. kaikille lähes 2000 uudelle opiskelijalle merkiksi opiskelutyön alkamisesta. Future Factory on haastekilpailu, jossa uudet opiskelijat pääsevät ratkomaan tulevaisuuden haasteita kolmen päivän ajan. Samalla opiskelijat innostetaan osallistuvaan ja aktiiviseen opiskelutyöhön. 

25.8.2017 Uutinen

Oulun yliopiston eläinmuseota esitetään sijoitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan museon yhteyteen

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän asettama työryhmä on selvittänyt Oulun yliopiston eläinmuseon kokoelmista rakennettavan näyttelyn sijoittumista Pohjois-Pohjanmaan museo

24.8.2017 Uutinen

Kaivosten raskasmetallipäästöille kehitettiin uusi mittausjärjestelmä

Kaivosteollisuuden päästöt aiheuttavat ympäristöön joutuessaan merkittävää vahinkoa. Jotta ympäristövahinkoihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, tulee mm. kaivosvesiä monitoroida jatkuvatoimisesti. Oulun yliopistossa meneillään olevassa tutkimushankkeessa on kehitetty laitteisto raskasmetallien jatkuvatoimiseen mittaukseen. Tutkimushankkeessa kehitetään lisäksi öljyn jatkuvatoimista mittausmenetelmää sekä mallinnetaan öljypäästöjen leviämistä satama-alueilla.

23.8.2017 Uutinen

Oulun yliopistoon arktisen yliopistoverkoston nimikkoprofessuuri

Pohjoisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto University of the Arctic (UArctic), Oulun yliopisto ja Alaskan yliopisto ovat myöntäneet UArctic-verkoston ensimmäisen nimikkoprofessuurin (UArctic Chair) professori Jeffrey Welkerille.  Nimityksen myötä Welker on aloittanut työskentelyn Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä, lisäksi hän toimii Anchoragen yliopistossa Alaskassa biologisten tieteiden professorina. Oulun yliopisto isännöi uutta Arktisen yliopiston nimikkoprofessuuria.

22.8.2017 Uutinen

Oulun yliopisto osallistuu Tekniikan yhteistyöyliopistoon

Oulun yliopisto lähtee mukaan Suomeen perustettavaan Tekniikan yhteistyöyliopistoon FITechiin. Yhteistyöyliopiston tarkoituksena on saada lisää tekniikan alan korkeakoulutettuja osaajia yrityselämän palvelukseen Lounais-Suomen alueelle.

21.8.2017 Uutinen

Oulun yliopisto mukaan pohjoismaiseen metallien 3D-tulostushankkeeseen

Oulun yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto ja Tromssan yliopisto ovat käynnistäneet yhteishankkeen kehittääkseen alueen pk-yrityksille soveltuvan metalliosien 3D tulostusmenetelmän.

18.8.2017 Uutinen

Merkittävä ERC-rahoitus poron domestikaation tutkimukseen

Akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmi Oulun yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta (European Research Council, ERC) merkittävän rahoituksen eläinten domestikaation tutkimukseen. Viisivuotinen ERC Starting Grant -rahoitus on 1,49 miljoonaa euroa.

16.8.2017 Uutinen

Uutuuskirja ”Kiehtovat geenit” valottaa geenitiedon nykytilaa ja tulevaisuutta

Maarit Jokela, Mirkka Oja-Leikas ja Meri Rova Oulun yliopistosta ovat toimittaneet uutuuskirjan geeneistä ja geenitutkimuksesta.

16.8.2017 Uutinen

Kipeä kulttuuriperintö aiheena kansainvälisellä kurssilla

Arkeologian ja kulttuuriantropologian oppiaineet kokoavat Oulun yliopistoon kansainvälisen joukon tohtoriopiskelijoita perehtymään ns. kipeään kulttuuriperintöön. 18.8.

15.8.2017 Uutinen

Oulun yliopisto edelleen maailman 500 parhaan joukossa

Oulun yliopisto on jälleen sijoittunut kategoriaan 401–500 maailman parhaiden yliopistojen listalla tänään julkistetussa Shanghain yliopiston vertailussa.

15.8.2017 Uutinen

Älykäs liikuntaympäristö yhdistää mobiilipelaamisen ja kuntoilun

Perinteisesti ajateltuna tietokonepelaaminen ja fyysinen harjoittelu kilpailevat vapaa-ajastamme ja ovat terveydellisestä näkökulmasta toistensa vastakohtia. Pelillistäminen, sensorit ja mobiilipelit tarjoavat kuitenkin työkaluja aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen lisäämiseen osana kaikenikäisten ihmisten arkea.

15.8.2017 Uutinen

Sisätilapaikannus siirtyi roboteista kuluttajien taskuun

Oulun yliopiston tietotekniikan osastolta ponnistanut IndoorAtlas on sisätilapaikannuksen pioneeriyritys. Magneettikentän vääristymiin perustuva paikannus on kehittynyt robotiikan tutkimuskohteesta kuluttajatuotteeksi. Suoraan Aasian markkinoille hypänneellä yrityksellä riittää vientiä.

14.8.2017 Uutinen

Oulun yliopisto liittyi Scholars at Risk -verkostoon

Oulun yliopisto on liittynyt kansainvälisen Scholars at Risk -verkoston jäseneksi ja samalla Suomen Scholars at Risk -verkostoon.

8.8.2017 Uutinen

Yliopiston osaaminen kiinnostaa yrityksiä mutta yhteistyö vaatii kehittämistä

Oulun yliopisto toteutti keväällä 2017 kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa yritysten mielipiteitä Oulun yliopistosta sekä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön nykytilaa, kehityssuuntia ja tarpeita. Kysely toteutettiin Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutissa osana Oulu Innovaatioallianssin (OIA) toimintaa.

7.8.2017 Uutinen

Fataalin fibroosin tutkiminen sydämen asiana

Oululaisten sydäntutkijoiden käyttämää aineistoa voi pitää maailman mittakaavassa erityislaatuisena. Aineiston avulla selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat sydänsairauksia ja äkkikuolemia aiheuttavan fibroosin syntyyn.

1.8.2017 Uutinen

Music in Botanical kansainvälistyy

Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa järjestetään tänä vuonna vielä kaksi kansainvälistä huippukonserttia Music in Botanical -sarjassa.

17.7.2017 Uutinen

Lasten hälysanatesti avuksi puheen havaitsemisen mittaamiseen

Kehitteillä on standardoitu hälysanatesti, jolla voidaan mitata lasten kykyä tunnistaa sanoja hälyssä. Testillä voidaan tunnistaa lapset, joilla on vaikeuksia kuulemisessa ja siksi kielen oppimisessa ja tarjota heille apua. Tavoitteena on saada testi kliiniseen käyttöön kaikkiin Suomen yliopistosairaaloihin.

5.7.2017 Uutinen

Oulun yliopisto valmistautuu isännöimään vuoden 2018 UArctic-konferenssia

Oulun yliopisto valmistautuu isännöimään ensi vuonna merkittävää tieteellistä tapahtumaa, kun UArctic 2018 -konferenssi järjestetään 3.–7. syyskuuta 2018.

4.7.2017 Uutinen

Nordkalk lahjoittaa 10 000 euroa

Nordkalk on lahjoittanut 10 000 euroa Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutukseen ja tutkimukseen.