Uutiset

25.11.2011 Uutinen

Skandinavian mannerjäätikkö toimi viiveellä sulamisvaiheessaan

Viimeisen jääkauden sulamisvaiheessa Vienanmeren altaaseen päättyneen Skandinavian mannerjäätikön itäisen sektorin perääntymiskehitykseen vaikuttivat useat tekijät. Ilmaston ja jäätikön fysikaalisten ilmiöiden lisäksi muutosta kontrolloi Vienanmeren pinnan korkeus.

25.11.2011 Uutinen

Professori Matti Pietikäisestä IEEE Fellow

Oulun yliopiston tietotekniikan professori ja Konenäön tutkimuskeskuksen perustaja-johtaja, professori Matti Pietikäinen on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen ansioistaan digitaalisten kuvankäsittelymenetelmien kehittämisestä kuvien pintarakenteen sekä kasvokuvien analysointiin.

25.11.2011 Uutinen

Varusmiespalvelusajan liikunnalla merkittäviä terveysvaikutuksia

Varusmiespalveluksen aikainen liikunta ennaltaehkäisee nuorten miesten sydän- ja verisuonisairauksia sekä kohentaa erityisesti liikapainoisten kuntoa.

25.11.2011 Uutinen

Lonkkamurtumia voidaan ennustaa laskennallisilla menetelmillä

Tavallisista röntgenkuvista on mahdollista ennustaa lonkkamurtuman riski arvioimalla tarkasti reisiluun kokeellista murtolujuutta.

24.11.2011 Uutinen

Välilevyrappeumalla yhteys nuorten alaselkäoireisiin

Alaselkäkivut ovat yleisiä jo nuorella iällä, ja välilevyn ajatellaan olevan merkittävä kivun lähde. Aiempi tutkimusnäyttö välilevyrappeuman ja alaselkäoireiden välisestä yhteydestä on osin ristiriitaista. Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan alaselän välilevyrappeuman aste on yhteydessä oireiden vaikeuteen nuorilla aikuisilla.

24.11.2011 Uutinen

Oulun yliopisto esillä Studia-messuilla Helsingissä

Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) osallistuvat yhteisellä ja Oulua kuvaavalla Opintopatio-osastolla Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Studia-messuille 30.11.–1.12.2011. Studia-messut ovat Suomen laajin jatkokoulutusmahdollisuuksia esittelevä tapahtuma.

23.11.2011 Uutinen

Windows Phone Hackathon APPS-tapahtuma Oulun yliopistolla

Opiskelijat, Oulun yliopisto ja Microsoft järjestävät lauantaina 26.11.2011 Windows Phone Hackathon 24h workshopin, jossa eri alojen opiskelijoista ja sovelluskehittäjistä koostuvat 2-4 hengen tiimit ideoivat Windows-puhelimeen mobiilisovelluksia Microsoftin huippuasiantuntijoiden avustuksella.

22.11.2011 Uutinen

Taitaja-stipendi professori Anssi Paasille

Maantieteen professori, akatemiaprofessori Anssi Paasi on saanut Oulun Osuuspankin Taitaja-stipendin.

18.11.2011 Uutinen

Hoitoisuusluokituksesta apua hoitotyön aikapulaan

Aikaa potilaan välittömään hoitotyöhön on nykyisin yhä vähemmän, ja vain välttämätön hoitotyö voidaan varmistaa. Hoitoisuusluokitusten odotetaan soveltuvan menetelmäksi, jonka avulla henkilöstövoimavaroja voidaan ohjata joustavasti siten, että henkilöstön määrä ja laatu olisivat oikeassa suhteessa potilaiden määrään ja yksilöllisiin hoidon tarpeisiin.

18.11.2011 Uutinen

Mobiilien vertaisverkkojen sovelluskehitys helpommaksi

Vertaisverkkojen (P2P) sujuva käyttö mobiililaitteissa on haastavaa, sillä ohjelmistoalustoja on useita erilaisia ja laitteiden laskentateho, verkkoyhteydet ja akkukesto ovat rajallisia. Välikerrosohjelmistojen avulla vertaisverkkojen sovelluskehitystä voidaan helpottaa, sillä ne kätkevät verkon käytön monimutkaisuuden sovellusohjelmoijilta.

18.11.2011 Uutinen

Oululaisille tietoliikennetutkijoille HPY:n tutkimussäätiön apurahoja

Kaksi oululaista väitöskirjatutkimusta on saanut 4000 euron suuruisen apurahan HPY:n tutkimussäätiöltä.

17.11.2011 Uutinen

Presidentti Martti Ahtisaari: Nuorison koulutus tehokkain kehityksen väline

Presidentti Martti Ahtisaari kunnioitti läsnäolollaan ensimmäisen valtakunnallisen nimikkopäivänsä seminaaria Oulun yliopistossa 16. marraskuuta. Yliopisto Ahtisaaren entisenä opiskelupaikkana valikoitui itsestään selvästi sovittelun päiväksi julistetun Ahtisaari-päivän viettoon.

15.11.2011 Uutinen

Talousjohtajaksi valittu KTM Pirjo Kytösalmi

Oulun yliopiston talousjohtajan tehtävään on valittu kauppatieteiden maisteri, KHT Pirjo Kytösalmi. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2012.

14.11.2011 Uutinen

Työntekijöillä riittämätön ymmärrys internet-käyttäytymisen seurauksista

Työntekijöiden internet-käyttäytyminen on usein muodostunut rutiiniksi, eikä sen merkitystä yrityksen tietoturvan kannalta ymmärretä riittävän syvällisesti. Työhön liittymätön internetin käyttö saattaa lisätä virus-, haitta-, ja vakoiluohjelmia, mahdollistaa työaseman tai tietojen kaappaamisen tai altistaa erilaisille huijauksille.

11.11.2011 Uutinen

Infotech Oulu 15 vuotta IT-alan huippututkimuksen edistäjänä

Infotech Oulu järjestää juhlavuotensa kunniaksi Infotech Oulu 15 years: Challenges for the future -seminaarin keskiviikkona 16.11.2011 klo 12–14 Oulun yliopiston Tietotalo I:n salissa TS101.

11.11.2011 Uutinen

Asenteet vaikuttavat lapsen suuhygieniaan

Porissa vuosina 2001–2005 toteutetulla suunterveyskampanjalla onnistuttiin muuttamaan lasten suunhoitoon liittyviä tapoja aiempaa terveellisemmiksi. Kampanjassa pyrittiin erityisesti luomaan sosiaalista tukea muutokselle ja muokkaamaan yhteisön asenteita.

11.11.2011 Uutinen

Ilmastonmuutos laajentaa vesikasvien kasvuympäristöä

Ilmastonmuutos saattaa lisätä vesikasvien aiheuttamaa vesistöjen umpeenkasvua. Kasvukauden pidentyessä vesikasvit leviävät yhä pohjoisemmaksi ja niiden määrä runsastuu vuoteen 2050 mennessä. Filosofian maisteri Janne Alahuhta kehottaakin väitöstutkimuksessaan varautumaan umpeenkasvuun.

11.11.2011 Uutinen

Koskikunnostukset eivät riitä lohikannan elvyttämiseen

Koskikunnostusten hyödyt lohikaloille ja ekosysteemille ovat koeolosuhteissa suuremmat kuin luonnossa, jossa hyödyt jäävät muiden tekijöiden varjoon. Filosofian maisteri Saija Koljosen väitöskirjassa todetaankin, että nykyiset virtavesien kunnostusmenetelmät eivät yksinään takaa lohikalojen luonnollisen elinkierron elpymistä.

11.11.2011 Uutinen

Veikko Seppänen Cloud Software -ohjelman akateemiseksi johtajaksi

Oulun yliopiston professori Veikko Seppänen on nimetty Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy:n strategisen huippuosaamisen keskittymän suurimman tutkimusohjelman Cloud Softwaren akateemiseksi koordinaattoriksi.

11.11.2011 Uutinen

Robert Winqvistin tutkimusryhmälle Syöpäsäätiön suurapuraha

Professori Robert Winqvistin tutkimusryhmälle Oulun yliopistossa ja OYS:ssa on myönnetty Syöpäsäätiön suurapuraha 200 000 euroa. Ryhmä tutkii rintasyövän perinnöllistä alttiutta.

10.11.2011 Uutinen

Presidentti Martti Ahtisaari juhlistaa Ahtisaari-päivää Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa vietetään ensimmäistä valtakunnallista Ahtisaari-päivää Martti Ahtisaari Instituutin ja Oulun yliopiston järjestämässä juhlatilaisuudessa keskiviikkona 16.11.2011 Saalastinsalissa. Presidentti Martti Ahtisaari vierailee henkilökohtaisesti tapahtumassa.

10.11.2011 Uutinen

Markus Koskimiehelle MAL:n gradupalkinto

TOLn opiskelija Markus Koskimies on saanut matemaattis-luonnontieteellisten alojen kansallisen gradupalkinnon pro gradu -työstään "Constructing a General Purpose Cellular Computer. An Explorative Approach to Nanocomputers".

9.11.2011 Uutinen

Savuavia makeisia ja kiehtovia esittelyjä

Oulun yliopiston 23. Abi-päivät 9.-10.11. houkuttelevat kampukselle yli 4000 lukiolaista tutustumaan eri oppiaineisiin ja koulutusvaihtoehtoihin.

9.11.2011 Uutinen

Tohtorikoulutus valtakunnallisen arvioinnin kohteena

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on julkaissut valtakunnallisen tohtorikoulutuksen seuranta-arvioinnin tulokset. Seuranta-arvioinnin keskeinen tavoite oli selvittää, miten yliopistot ovat kehittäneet tohtorikoulutustaan.