Kehittyneiden terästen kestävä valmistus ja käyttö

Terästutkimus vahvistuu Oulun yliopiston strategiassa teemalla Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät. Tutkimus keskittyy teräksen perusilmiöihin ja se rahoitetaan Suomen Akatemia yliopistojen profiloitumiseen tähtäävällä rahoitusinstrumentilla.

Oulun yliopiston terästutkimus on monitieteistä keskittyen perustieteistä fysiikkaan, kemiaan ja matematiikkaan, kun taas soveltavista tieteistä painopiste on fysikaalisessa ja prosessimetallurgiassa, datankäsittelyssä, kone- ja automaatiotekniikassa sekä tuotantotaloudessa. Erityisalueina ovat ultralujien rakenneterästen ja ultralujien ruostumattomien terästen metallurgia.

Profiloitumisen tavoitteena on yhdistää kokeellinen ja teoreettinen osaaminen niin, että ymmärrys teräksen valmistuksen, mikrorakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välillä kasvaa. Visiona on olla yksi terästutkimuksen johtavista keskuksista maailmassa. Tällainen keskus avaa teräksen tuottajille ja kuluttajille täysin uudentyyppisiä mahdollisuuksia sekä ymmärtää erikoislujien terästen mahdollisuuksia keveissä ja kestävissä rakenteissa että kehittää niitä.

Terästutkimusta tehdään Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksessa (Centre of Advanced Steels Research, CASR) teknillisessä tiedekunnassa ja nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikössä luonnontieteellisessä tiedekunnassa. CASR muodostaakin Pohjoismaiden suurimman terästutkimusyhteisön ja tavoitteena on laajentuminen kansalliseksi tutkimusyhteisöksi.

Johtaja: professori Jukka Kömi, materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikön johtaja, Oulun yliopisto

Varajohtaja: professori Marko Huttula, nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikön johtaja, Oulun yliopisto

 

I4Future

Oulun yliopisto toteuttaa korkeatasoista monitieteistä tutkijakoulutusta Imaging for the Future (I4Future): Novel Imaging and Characterization Methods in Bio, Medical and Environmental Research and Technology Innovations -tohtoriohjelmassa, jota osarahoittaa EU:n Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie -ohjelma. Hyvin kansainvälistä, poikki- ja monitieteistä ja myös yritysyhteyksiä sisältävää ohjelmaa koordinoi luonnontieteellinen tiedekunta.

Ohjelman puitteissa kahtatoista kansallisuutta eri puolilta maailmaa edustavat 20 nuorta tutkijaa tekevät tutkimustyötään yliopiston kuudessa tiedekunnassa. I4Future kouluttaa heistä asiantuntijoita, joilla on syvällinen tietämys ja monitieteinen näkemys moderneista kuvantamis- ja karakterisointimenetelmistä, ja jotka kykenevät arvioimaan ja soveltamaan tutkimuksessa syntyviä innovaatioita.

Ohjelman johtaja: professori Marko Huttula, nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikön johtaja, Oulun yliopisto