Etusivu

Hakulomake

Valintaperusteet ja -tulokset

Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät  tiedekuntakohtaisista valintaoppaista. Oppaat julkaistaan tiedekuntien www-sivuilla ja niissä on esitetty viimeisimmät  vahvistetut valintatiedot.

Valintaohjeet tiedekunnittain

Valintakokeet

Valintakoeajat ja – paikat löydät yllä olevilta tiedekuntien sivuilta. Muistathan tulla kokeeseen ajoissa! Voit tutustua etukäteen paikkoihin kampuskarttojen avulla.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Hakija voi tietyin perustein hakea erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Tyypillisiä järjestelyjä ovat olleet mm. lisäajan tai rauhallisen työskentelytilan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt ovat tapauskohtaisia ja erikseen sovittavissa. Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi löytyy lomakkeet –sivulta.

Valintatulokset

Valintatulokset ilmoitetaan asianomaisen tiedekunnan ilmoitustauluilla.

Hyväksymisestä ilmoitetaan jokaiselle hyväksytylle kirjeitse. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

Yhden opiskelupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishakuja (ei erillisvalintoja). Säännös on lukukausikohtainen, joten hakija voi ottaa yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan sekä kevään että syksyn yhteishaussa.

>Lue lisää

Vuonna 2015 vastaanotetun korkeakoulupaikan vaikutus myöhemmissä valinnoissa

Korkeakoulut voivat syksyn 2014 yhteishausta lähtien halutessaan varata aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä.

Jos otat kesän 2015 valinnoissa syksyllä 2015 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oulun yliopisto ei varaa aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa.

Lue lisää opiskelijavalintojen uudistamisesta.

Oikaisupyyntö

Valintapäätösten julkistamisesta 14 päivän kuluessa hakijalla on mahdollisuus oikaisupyynnön jättämiseen. Opiskelija lähettää oikaisupyynnön kirjaamoon ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön toimittamisesta.

Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen: 

Oulun yliopiston tutkintolautakunta/
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Lue lisää tutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Viimeksi päivitetty: 18.9.2014
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Share on Google+