Biologia

Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Koulutus antaa opiskelijoille käsityksen elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle

  • Biologit toimivat kansainvälisillä työmarkkinoilla osaavina tutkijoina, asiantuntijoina, suunnittelijoina tai aineenopettajina

  • Harjoittelu- ja vaihto-opiskelukohteina ovat niin molekyylibiologian huippulaboratoriot kuin ekologian kenttäasematkin tropiikista arktikseen.

Lue lisää ja hae

Oululainen biologi on monialainen, kansainvälinen osaaja! Biologia on laaja tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat eliöt, eliöyhteisöt ja ekosysteemit. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede.

Ekologian ja genetiikan yksikössä tutkitaan eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen, evoluutio- ja käyttäytymisekologiaa, sopeutumisen geneettistä perustaa, uhanalaisten lajien ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa, sienten, kasvien ja kasvinsyöjien välisiä vuorovaikutuksia sekä eliöiden tuottamia bioaktiivisia yhdisteitä.

Opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista. Opiskelija saa opinnoissaan keskeiset tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy etsimään ja tuottamaan biologista tutkimustietoa, käsittelemään aineistoja tilastollisin ja bioinformatiikan menetelmin sekä suhtautumaan tietoon kriittisesti ja analyyttisesti.

Opiskeluympäristö on kansainvälinen, ja opiskelija oppii keskeisiä molekyylibiologisia menetelmiä ajantasaisissa laboratorioissa sekä maastotyömenetelmiä ja luonnonlukutaitoa upeissa luontokohteissa.