Englantilainen filologia

Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Englantilaisen filologian opiskelijana

  • opintosi koostuvat kielen, kielenoppimisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemukseen liittyvistä opinnoista

  • työllisyysnäkymäsi ovat erinomaiset

  • pääset osaksi kansainvälistä yhteisöä ja opiskelijavaihto on luonteva osa opintojasi.

Lue lisää ja hae

Englantilaisen filologian opiskelija aloittaa opintonsa kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yhteisössä, jossa on henkilöstöä ja opiskelijoita eri maista. Opetus- ja opiskelukieli on englanti, ja opinnot koostuvat monipuolisista kieleen, kielenoppimiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen. Kansainvälinen vaihto kuuluu opintoihin luontevana ja olennaisena, joskaan ei pakollisena osana.

Englantilainen filologia antaa hyvän pohjan moneen ammatilliseen suuntaan. Valitut sivuaineet, opiskeluaikainen harjoittelu ja työelämäyhteydet vaikuttavat usein ratkaisevasti työhön sijoittumiseen.

Tutkinnon suorittaneista monet sijoittuvat julkiselle sektorille ja yrityselämään opettajiksi, kieliasiantuntijoiksi, toimittajiksi, tutkijoiksi, suunnittelijoiksi, kouluttajiksi ja monipuolisiin hallinnollisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat olleet hyvät, ja tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä päteviä ja monipuolisia englannin kielen opettajia ja kieliasiantuntijoita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.