Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Koulutus on yhteistoiminnallista, yhteisöllistä ja moniammatillista. Koulutus tarjoaa mielenkiintoiset ja monipuoliset opinnot erityispedagogiikan ja lähitieteiden alalta.

  • Opinnoissa on paljon harjoitteluja, vierailuja ja vierailevia luennoitsijoita, jotka tutustuttavat sinut työelämään. Valmistuttuasi saat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.

  • Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon ja hankkia kansainvälistä kokemusta.

Lue lisää ja hae

Erityispedagogiikan koulutus pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Opinnoissa esiin nousevat inkluusio – täysi osallistuminen ja tasa-arvo – elinikäinen oppiminen ja pohjoinen ulottuvuus.

Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen haasteisiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, oppimisvaikeuksiin, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta sisäisen valinnan kautta varhaiserityisopettajan/erityislastentarhanopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuuden antaviin opintoihin.