Geotieteet

Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Geoalan asiantuntijana yhdistät luonnontieteet ja historian

  • Opit hyödyntämään luonnonvaroja kestävästi

  • Kansainvälinen ala, sillä geologisten muodostumien rajat eivät noudata valtiorajoja.

Lue lisää ja hae

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta ja kehitystä. Tavoitteena on ymmärtää maapallon muinaisia ja nykyisiä prosesseja sekä ihmisen ympäristöön ja hyvinvointiin vaikuttavia geologisia tekijöitä. Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luontoon.

Menneisyyden luonnonilmiöitä selvitetään ja ajoitetaan historiallisiksi tapahtumaketjuiksi jopa miljardien vuosien päähän. Geotieteillä on aina ollut voimakas yhteiskuntaa palveleva rooli, erityisesti mineraalivarojen hyödyntämisessä ja kaivostoiminnassa.

Nyky-yhteiskunnan toiminta ja kulttuuri ovat riippuvaista geologisista luonnonvaroista: koneet, elektroniset laitteet ja kulutustavarat vaativat mineraaleja ja metalleja, rakennustoiminta hiekkaa, soraa ja savea, energiantuotanto turvetta ja vesihuolto hyvälaatuista pohjavettä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteet.

Geotieteiden tutkinto-ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä alan asiantuntijoina julkisella ja yksityisellä sektorilla. Opiskelijat oppivat soveltamaan taitojaan luonnonvarojen etsinnässä, kartoituksessa ja hyödyntämisessä sekä ratkaisemaan ympäristökysymyksiä. Laboratorio- ja kenttäkursseilla on koulutuksessa hyvin tärkeä merkitys.