Historia

Historian, kulttuurin ja viestinnän tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Historia hakukohteena tarjoaa

  • laajan tietämyksen historiasta sekä opiskelijan valitsemista sivuainekokonaisuuksista. Suosittuja sivuaineita ovat mm. taloustiede, valtio-oppi, viestintä, vieraat kielet.

  • monipuolisia työelämävalmiuksia esimerkiksi opettajille, arkistoalan työntekijöille, media-alan ammattilaisille ja tutkijoille

  • mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon joustavasti opintojen eri vaiheissa.

Lue lisää ja hae

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Alan ammattilaiset pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti sekä historiasta tehtyjä tulkintoja että ajankohtaisia kysymyksiä.

Historiatieteen kohteena on ihmisen toiminta ja ajattelu – koko mennyt maailma. Oulun yliopistossa tehtävän historiantutkimuksen painoaloja ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Tervetuloa tekemään historiaa Ouluun!