Historia

Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Kaksi pääainevaihtoehtoa: historia tai aate- ja oppihistoria. Jälkimmäistä voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa
  • Saat laajan tietämyksen historiasta, yhteiskunnasta ja sen kehityksestä
  • Opit monipuolisia työelämävalmiuksia opettajan, tietohallinnon ja kulttuurialan tehtäviä varten

Lue lisää ja hae

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. He pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija voi valita pääaineekseen joko historian tai aate- ja oppihistorian ensimmäisen lukuvuoden keväällä.

Historiatieteiden kohteena on ihmisen toiminta ja ajattelu – koko mennyt maailma. Oulun yliopiston historiantutkimuksen painoaloja ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö- ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Aate- ja oppihistorian kohteena ovat tiede ja ihmisen ajattelu antiikista tähän päivään asti. Oulun yliopiston aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen painoaloja ovat lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historia, fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historia sekä 1600–1700-lukujen tieteelliset murrokset. Erityisesti aatehistoriallisia tutkimuskohteita ovat valistus ja sen perintö, utopia-ajattelu ja poliittinen ajattelu konservatismista anarkismiin. Suomessa aate- ja oppihistoriaa voi opiskella pääaineena ainoastaan Oulun yliopistossa.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • historioitsija
  • toimittaja
  • historian opettaja
  • tietokirjailija